ČLANKI
NAJNOVEJŠI

Poročilo konference Dan najboljše prakse 2022

Na Dnevu najboljše prakse o agilni in digitalni proizvodnji ter pametni logistiki 11. Dan najboljše prakse, ki je po covidnem obdobju letos spet potekal v...

Zakonodajne novosti na področju obnovljivih virov energije

Energetska kriza, s katero se zadnje pol leta ukvarjajo države članice Evropske unije, je dodatno okrepila politično usmeritev čim hitrejšega prehoda v brezogljično družbo...

Upravljanje porabe v »pametnem« domu – vodilo EEBus

Upravljanje porabnikov v pametnem domu sloni na podatkovnih protokolih, ki upravljanje na tak ali drugačen način omogočajo. Različni proizvajalci so razvili različne protokole za...

USPOSABLJANJA
AKTUALNA

Poročilo konference Dan najboljše prakse 2022

Na Dnevu najboljše prakse o agilni in digitalni proizvodnji ter pametni logistiki 11. Dan najboljše prakse, ki je po covidnem obdobju letos spet potekal v...

VSEBINE
AKTUALNE

Poročilo konference Dan najboljše prakse 2022

Na Dnevu najboljše prakse o agilni in digitalni proizvodnji ter pametni logistiki 11. Dan najboljše prakse, ki je po covidnem obdobju letos spet potekal v...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že triindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Izhajanje Elektrotehniške revije omogočajo naši zvesti partnerji: