ČLANKI
NAJNOVEJŠI

Optimizacija proizvodnih procesov: Sodobne digitalne rešitve in umetna inteligenca

V sodobni proizvodnji je ključnega pomena učinkovita optimizacija procesov, ki jo omogočajo napredne digitalne rešitve podprte z umetno inteligenco. Sodobne digitalne rešitve vključujejo temeljno...

Nov ENERGETSKI ZAKON (EZ-2)

Konec aprila 2024 je bil v Državnem zboru sprejet nov Energetski zakon oziroma EZ-2 (Uradni list RS, št. 38/24), s katerim je zaključen prenos...

Omrežnina: prikaz rešitev aktivnega odjema in proizvodnje ter procesa načrtovanja prehoda...

Agencija za energijo je 25. novembra 2022 sprejela Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22, 161/22, 50/23, 71/23...

USPOSABLJANJA
AKTUALNA

Optimizacija proizvodnih procesov: Sodobne digitalne rešitve in umetna inteligenca

V sodobni proizvodnji je ključnega pomena učinkovita optimizacija procesov, ki jo omogočajo napredne digitalne rešitve podprte z umetno inteligenco. Sodobne digitalne rešitve vključujejo temeljno...

VSEBINE
AKTUALNE

Optimizacija proizvodnih procesov: Sodobne digitalne rešitve in umetna inteligenca

V sodobni proizvodnji je ključnega pomena učinkovita optimizacija procesov, ki jo omogočajo napredne digitalne rešitve podprte z umetno inteligenco. Sodobne digitalne rešitve vključujejo temeljno...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Izhajanje Elektrotehniške revije omogočajo naši zvesti partnerji:

    schrack technik