42. Kotnikovi dnevi

Po daljšem času smo ponovno izvedli dvodnevno posvetovanje, 42. KOTNIKOVE DNEVE – Izobraževanje s področja močnostne elektrotehnike in sodobnih električnih inštalacij, katerih se je udeležilo 110 slušateljev in 4 razstavljavci proizvodnega programa. Dogodek se je izvedel 22. in 23. marca 2024, v hotelu Radin, v Radencih.

Po mnenju udeležencev smo pripravili izjemno zanimiv program s predavanji strokovnjakov in razpravami o aktualnih trendih in izzivih s področja električnih inštalacij, SE, standardov, razsvetljave in tehniške zakonodaje – njihove spremembe, izmenjava mnenj in mreženje. Z rahlimi dvomi smo se lotili dvodnevnega dogodka, vendar ugotavljamo, da so taka srečanja dobro sprejeta, ker imajo udeleženci več časa za neposredne stike, kot na enodnevnem posvetovanju.

Zato tudi v letu 2025 načrtujemo dvodnevno izobraževanje, 43. KOTNIKOVE DNEVE in vas že sedaj vabimo, da se jih udeležite.

Strokovni članki iz letošnjega posvetovanja so zbrani v zborniku , ki je dosegljiv strokovni javnosti v COBIS zapisu za tiskano izdajo in za on-line izvod:

Dodatne informacije in podrobne aktivnosti ELEKTROTEHNIŠKEGA DRUŠTVA MARIBOR so objavljene na spletni strani  http://www.ed-mb.si/.

Avtor:
Mag. Marjan Zorman

Ne spreglejte tudi strokovnih predstavitev:

PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele | Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita | Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Novi ENERGETSKI ZAKON (EZ-2) | Pojasnila za odjemalce in proizvajalce električne energije | Finančne spodbude

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 | Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €