1/2024
ŠTEVILKA

Zahteve za fotonapetostne sestave, kot jih podaja standard SIST EN IEC...

V letu 2022 sem v prispevku v ER reviji predstavil spremenjene zahteve, ki sta jih prinesla takrat nova standarda SIST EN IEC 61439-1:2021 ...

Vsebina

Intervju

Novice in zanimivosti

Zakonodaja in standardizacija

Električne inštalacije in omrežja

Obnovljivi viri in učinkovita raba energije

Telekomunikacije in informacijska tehnologija

Industrija

Terminološki kotiček

Več o strokovni reviji preberite tukaj.

Objavljeni prispevki izražajo stališče avtorjev in ne uredništva ali izdajatelja revije.

Naslovnica Elektrotehniške revije marec 2024.jpg

Cena in naročilo revije

Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €