2/2018
ŠTEVILKA

Upravljanje s sredstvi (PAM – Physical Asset Management) in uveljavljane...

Številna podjetja investirajo sredstva in vire ter uvajajo nove tehnike, da bi tako izboljšala svojo učinkovitost in uspešnost poslovanja. Sodobni dinamični tržni trendi marsikateremu podjetju...

Vsebina

Intervju

 • dr. Tine Zorič, Ervin Seršen
 • Popravek navedbe avtorjev

Zakonodaja in standardizacija

 • Električna in elektronska oprema, stroji … so lahko po predpisih tudi gradbeni proizvodi, Janez Dulc
 • Novi standardi
 • Novi predpisi

Električne inštalacije in omrežja

 • Ključni elementi zaščite elektroenergetskih sistemov (1. del), Viktor Martinčič
 • Univerzalno serijsko podatkovno vodilo USB, vsestansko, hitro in zanesljivo, Marko Frece

Obnovljivi viri energije

 • Novi slovenski standard SIST EN 62446-1:2016, Andrej Kos
 • Energetsko upravljanje javnih stavb (3. del), Cvetko Fendre
 • Mikro sončne elektrarna UM FERI – dvanajst let obratovanja, J. Pihler, G. Štumberger, J. Voh in J. Voršič
 • Tehnično-ekonomska analiza upravičenosti investicije v izgradnjo sončne elektrarne, Klemen Sredenšek in Sebastijan Seme
 • Zelena energija – opremite se za prihodnost, Beno Žvikart in Boris Klemenšek

Telekomunikacije in informacijska tehnologija

 • Pregled radijskih tehnologij prihodnosti – 32. del, Drago Majcen
 • Evolucijski algotimi – 5. del, Bojan Ploj

Elektromotorski pogoni in transformatorji

 • O zatesnjenosti zagozd statorskih utorov velikih rotacijskih strojev, Zlatko Matič

Industrija 4.0

 • Pametna proizvodnja industrije 4.0 v kosovni proizvodnji, Gorazd Rakovec

Iz prakse za prakso

 • Tehniška matematika – 10b. del, prof dr. Tine Zorič, mag. Gordana Radić in doc. dr. Peter Kitak

Terminološki kotiček

 • Terminološki kotiček

 

Več o strokovni reviji preberite tukaj.

elektrotehniska revija

Cena in naročilo revije

Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €