2/2018
ŠTEVILKA

Optimizacija proizvodnih procesov: Sodobne digitalne rešitve in umetna inteligenca

V sodobni proizvodnji je ključnega pomena učinkovita optimizacija procesov, ki jo omogočajo napredne digitalne rešitve podprte z umetno inteligenco. Sodobne digitalne rešitve vključujejo temeljno...

Vsebina

Intervju

 • dr. Tine Zorič, Ervin Seršen
 • Popravek navedbe avtorjev

Zakonodaja in standardizacija

 • Električna in elektronska oprema, stroji … so lahko po predpisih tudi gradbeni proizvodi, Janez Dulc
 • Novi standardi
 • Novi predpisi

Električne inštalacije in omrežja

 • Ključni elementi zaščite elektroenergetskih sistemov (1. del), Viktor Martinčič
 • Univerzalno serijsko podatkovno vodilo USB, vsestansko, hitro in zanesljivo, Marko Frece

Obnovljivi viri energije

 • Novi slovenski standard SIST EN 62446-1:2016, Andrej Kos
 • Energetsko upravljanje javnih stavb (3. del), Cvetko Fendre
 • Mikro sončne elektrarna UM FERI – dvanajst let obratovanja, J. Pihler, G. Štumberger, J. Voh in J. Voršič
 • Tehnično-ekonomska analiza upravičenosti investicije v izgradnjo sončne elektrarne, Klemen Sredenšek in Sebastijan Seme
 • Zelena energija – opremite se za prihodnost, Beno Žvikart in Boris Klemenšek

Telekomunikacije in informacijska tehnologija

 • Pregled radijskih tehnologij prihodnosti – 32. del, Drago Majcen
 • Evolucijski algotimi – 5. del, Bojan Ploj

Elektromotorski pogoni in transformatorji

 • O zatesnjenosti zagozd statorskih utorov velikih rotacijskih strojev, Zlatko Matič

Industrija 4.0

 • Pametna proizvodnja industrije 4.0 v kosovni proizvodnji, Gorazd Rakovec

Iz prakse za prakso

 • Tehniška matematika – 10b. del, prof dr. Tine Zorič, mag. Gordana Radić in doc. dr. Peter Kitak

Terminološki kotiček

 • Terminološki kotiček

 

Več o strokovni reviji preberite tukaj.

elektrotehniska revija

Cena in naročilo revije

Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €