Celostno o spremembah GRADBENE ZAKONODAJE s podzakonskimi akti - rešitve za dileme v praksi

Gradbeni zakon (GZ) s primerjavo z novostmi in spremembami, ki jih prinaša novi predlog

Gradbeni zakon je prinesel nove rešitve pri ureditvi gradbene dejavnosti. Za nekatere od določb zakona se je izkazalo, da v praksi povzročajo težave, bodisi zaradi nedorečenosti, bodisi zaradi neusklajenosti s celoto zakonskih in podzakonskih predpisov s področja graditve objektov.

TERMIN: 16. 11. 2021 (od 9:00 do 15:00)

Z novim predlogom GZ-1 zakonodajalec odpravlja najbolj pereče pomanjkljivosti trenutno veljavne gradbene zakonodaje (GZ), na primer:

 • pogoji za gradnjo,
 • uvedba novih poenostavitev upravnih postopkov v zvezi z gradnjo,
 • priznavanje uporabnih dovoljenj za enostanovanjske stavbe zgrajene pred uveljavitvijo GZ,
 • spremembe v zvezi s projektno dokumentacijo,
 • spremembe postopkov legalizacije,
 • spremembe v zvezi z inšpekcijskim nadzorom in z izvršbo.

Na ponovitvi odličnega strokovnega seminarja, vam bo predstavljen spremenjen koncept v postopkih načrtovanja, graditve in vzdrževanja objektov ter primerjava med prej veljavno zakonodajo in novo ureditvijo, zlasti glede vrste posegov v prostor, upravnih postopkov, vsebine mnenj, prevlade druge javne koristi, zahtev za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje, izdaje gradbenih dovoljenj, pričetka gradnje, izvedbe gradnje, nadzora gradnje, inšpekcijskih postopkov, kazenskih določb, pristojnosti občin v postopkih dovoljevanja in inšpekcijskih postopkih, udeležbe nevladnih organizacij v postopkih dovoljevanja gradnje, implementacije evropskih direktiv v novo zakonodajo, … Novela Gradbenega zakona pa prinaša tudi podaljšanje roka za uskladitev pogojev za izvajalca (vodje del).

Za lažjo in hitro seznanitev z novostmi je za udeležence v strokovnem gradivu pripravljen tudi podroben in pregleden seznam vseh sprememb nove gradbene zakonodaje, sistematično po posameznih področjih.

Program

Sistematični pregled Gradbenega zakona (GZ) in določil Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter primerjava s predlogom novega Gradbenega zakona (GZ-1)

 • Vrste posegov v prostor in predlog novega GZ-1:
  – začasni objekti,
  – manjša rekonstrukcija,
  – vzdrževalna dela.
 • Gradnja za katero je potrebno gradbeno dovoljenje in spremembe po predlogu novega GZ-1
 • Gradnja za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje in spremembe po predlogu novega GZ-1
 • Gradnja za katero je potrebna prijava pričetka del po GZ-1
 • Mnenja in soglasja
 • Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in integralnega dovoljenja – predlog sprememb s predlogom novega GZ-1 zlasti glede plačila NUSZ
 • Elektronsko poslovanje – dopolnitev določb v skladu s predlogom novega GZ-1
 • Projektna dokumentacija v skladu s predlogom novega GZ-1 – zlasti glede uporabe priporočene metode projektiranja
 • Prijava pričetka del – spremembe dokumentacije s predlogom novega GZ-1 in drugih pogojev
 • Ureditev gradbišča – spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Dopustna odstopanja pri gradnji – spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja – spremembe s predlogom novega GZ-1:
  – pridobitev dovoljenja za enostanovanjsko hišo
  – pri dokazovanju pogojev v izjemnih primerih
  – posebni primeri uporabnega dovoljenja
 • Obveznosti investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca – dopolnitev v zvezi z vodjo del v skladu s spremembami predloga novega GZ-1
 • Inšpekcijski nadzor – spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Posebne prepovedi – spremembe s predlogom novega GZ-1
 • Kazenske določbe – spremembe s predlogom novega GZ-1 za vodje del
 • Legalizacije – spremembe s predlogom novega GZ-1:
  – legalizacija dela objekta
  – postopki legalizacije
 • Objekti daljšega obstoja – spremembe s predlogom novega GZ-1 glede celotne ureditve legalizacije
 • Prehodne in končne določbe – spremembe s predlogom novega GZ-1

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI d.o.o.

Stegne 7, Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

208,00 € + 22%

Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust: 166,40 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti za to izobraževanje ne veljajo.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €