Celovit pristop k obvladovanju tveganj

Prepoznavanje tveganj, učinkovito reševanje problemov in stalno izboljševanje delovnih procesov

Spremembe so naša stalnica. Podjetja oz. organizacije pa delujejo v okolju polnem različnih tveganj. Pravočasno prepoznavanje tveganj v delovnem procesu in celovito obvladovanje le-teh pa omogoča stabilno poslovanje.

Pri vsakem delovnem procesu je pomembo, da sledimo vprašanjem:

»Kaj je bilo?«
»Kaj je?«
»Kaj bi lahko bilo? «

TERMIN: 5. 10. 2022 (od 9:00 do 14:30)

Izobraževanje bo potekalo ˝v živo˝, v skladu s higienskimi priporočili NIJZ ali kot interaktivno ˝on-line˝ izobraževanje, tako da je izvedba zagotovljena. Število mest je omejeno na 9 udeležencev.

Tveganje pomeni odmik od načrtovanih ciljev, kar pomeni določeno negotovost v podjetju oz. organizaciji, tako z vidika zagotavljanja stabilnih proizvodnih procesov (zdravi zaposleni, delujoči stroji in naprave, obvladljivi vplivi na okolje …) kot iz finančnega vidika, zato naj upravljanje s tveganji postane preventivna aktivnost vsakega osnovnega procesa. Če tveganja ocenimo pravilno, lahko tudi hitro, premišljeno in pogosto enostavno odreagiramo.

»Politika nesprejemanja tveganja je največje tveganje“
Jawaharlala Nehru

Izobraževanje je namenjeno:

 • vsem, ki se srečujete s problemom pravilnega definiranja in prepoznavanja tveganj v posameznem delovnem procesu,
 • notranjim presojevalcem ISO 14001:2015 in 45001:2018 ter vsem ostalim odgovornim, ki v podjetju izvajajo aktivnosti na področij ISO standardov,
 • vodjem procesov in odgovornim osebam za izvajanje politike obvladovanja tveganj varnosti in zdravja pri delu,
 • pooblaščencem in strokovnim delavcem na področja varnosti in zdravja pri delu,
 • vsem, ki se soočate z obvladovanjem sprememb v nepredvidljivih razmerah,
 • vsem, ki si želite nadgraditi tovrstna znanja.

Na izobraževanju se boste naučili:

 • upravljati s tveganji na pregleden in razumljiv način,
 • identificirati tveganja v proizvodnih procesih, vključno s tveganji varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, okoljskih tveganj, …
 • povezati zahteve zakonodaje in standardov s stanjem v podjetju oz. organizaciji,
 • prepoznavati in klasificirati dejavnike ogrožanja (kritičnih virov, motenj, tveganj) v delovnem okolju,
 • pravilnega in hitrega ocenjevanja tveganj, sledenja in ukrepanja ob nastanku,
 • motiviranja zaposlenih za aktivno vključevanje pri prepoznavanju in obvladovanju tveganj v delovnem okolju;

Koristi za podjetje oz. organizacijo in posameznika:

 • skladnost z zahtevami zakonodaje in standardov ter izboljšanje prepoznavnosti podjetja oz. organizacije
 • ideje & triki in motiviranje zaposlenih za prepoznavanje dejavnikov tveganj in ugotavljanje neskladnosti
 • zmanjšanje tveganj zastoja proizvodnje zaradi okvar delovnih strojev, minimizacija napak ter zmanjšanje poškodb pri delu in bolniških odsotnosti
 • možnost uvedbe funkcionalne in fizične povezanosti med procesi, s tem pa povečanje hitrosti dela in tudi skrajšanje dobavnih rokov,

Program

Tveganja v teoriji in praksi
Pregled zakonodaje in standardov, ki se navezujejo na obvladovanje tveganj

Metode in načini prepoznavanja, definiranja in klasifikacije dejavnikov tveganja v delovnem procesu s sodelovanjem zaposlenih

Vzpostavitev ekipe za obvladovanje tveganj v delovnih procesih

Vzpostavitev uporabnega / praktičnega sistema vodenja dejavnikov tveganja:

 • katalog tveganj
 • priprava uporabne ocene tveganja in akcijskih načrtov odpravljanja neskladnosti

Postopki preventivnega delovanja in povečevanja odpornosti na večje neskladnosti ter načini ravnanja v nepredvidljivih razmerah

Aktivnosti ugotavljanja in ukrepanja, načini dokumentiranja in metode spremljanja dejavnikov tveganj

Komuniciranje in obveščanje deležnikov (notranjih in zunanjih)
Kdaj, zakaj, kaj in kako…

Predavateljica

Sandra Avsec - predavateljica Agencija POTIMag. Sandra Avsec

je pri svojem delu v gospodarski dejavnosti vsakodnevno povezana s tveganji in izzivi. V mednarodnem podjetju avtomobilske industrije pokriva področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in okolja. Sodeluje z različnimi društvi in organizacijami na področja upravljanja z varnostjo in zdravjem povezanimi tveganji ter procesnimi tveganji v podjetjih oz. organizacijah. Magistrirala je s področja kriznega managementa in tveganj v podjetju, v okviru specialističnega študija pa je preko raziskav spoznala problematiko obvladovanja tveganj.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

208,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!

Naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 20 % popust. Postanite naročnik tukaj!

Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €