Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme

Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, … | Slovenski standard SIST ISO 55001

Vsebina in program izobraževanja sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo interaktivno izobraževanje potekalo od 19. do 22. aprila 2021, vsak dan od 13. do 16. ure.
Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 20 % popust.

Sistematično strokovno izobraževanje je praktično naravnano in zasnovano tako, da vam bo omogočilo dobro razumevanje in poznavanje celotnega sistema ASSET MANAGEMENTA – predvsem obvladovanja investicij, upravljanja s sredstvi in vzdrževanja t.i. fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, nepremičnin, …) skladno z usmeritvami aktualnih standardov in tudi s sodobnimi koncepti in praksami na tem področju.

Strokovni priročnik:

Kalkulacije cen v proizvajalnih podjetjih

Druga, prenovljena in dopolnjena izdaja priročnika Kalkulacije cen v proizvajalnih podjetjih, kjer so predstavljeni različni prijemi in metode za sestavljanje kalkulacij cen.

Več >>>

TERMIN: 19. - 22. 4. 2021 (vsak dan od 13:00 do 16:00)

Strokovno izobraževanje je namenjeno:

 • članom vodstev podjetij, ki so odgovorni za obvladovanje premoženja,
 • tehničnim direktorjem,
 • vodjem investicij,
 • vodjem proizvodnje in razvoja,
 • vodjem vzdrževanja,
 • vsem vam, ki vas ta tematika zanima in si želite še poglobiti vaše znanje.

Koristi za udeležence:

 • pridobili boste celovito sliko obvladovanja investicij, upravljanja s sredstvi in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin, … (fizičnega premoženja)
 • seznanjeni boste s standardi, ki opredeljujejo mednarodno potrjena strokovna izhodišča iz ključnih vidikov,
 • spoznali boste orodja za celovito obvladovanje investicijskih projektov in porteljev,
 • naučili se boste vodenja investicijskih projektov v okviru obvladovanja fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, …),
 • pridobili boste celovito sliko sodobnega vzdrževanja,
 • spoznali boste sodobne pristope k učinkovitemu obvladovanju vzdrževanja strojev, opreme, naprav, …
 • seznanjeni boste s slovenskimi in mednarodnimi standardi, ki podpirajo ključne vidike učinkovitega vzdrževanja
 • dobili boste usmeritve za implementacijo dobrih praks za vaše področje dela,
 • spoznali boste primere dobre prakse pri nas in v tujini.

Program

Prvi dan (od 13. do 16. ure)

 • bistveni pomen obvladovanje fizičnega premoženja – pomembnost Asset Management-a za organizacije,
 • definicije pojmov s pojasnili,
 • konceptualni model obvladovanja fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, …)
 • obvladovanje tveganj in življenjski cikel,
 • prednosti razvoja sistema obvladovanja fizičnega premoženja v organizacijah, skladnega z zahtevami SIST ISO 55001.

Drugi dan (od 13. do 16. ure)

 • glavna področja skladna s slovenskim standardom SIST ISO 55001: organizacija, voditeljstvo, načrtovanje, podpora, delovanje, ocenjevanje uspešnost, izboljševanje,
 • namen, naloge in vloga sistema obvladovanja fizičnega premoženja – Asset Management-a,
 • zahteve sistema obvladovanja fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, …)
 • strateški plan obvladovanja fizičnega premoženja – SAMP.

Tretji dan (od 13. do 16. ure)

Projektno vodenje v procesu obvladovanja fizičnega premoženja:

 • proces operacionalizacije strateških in poslovnih načrtov v izvedbo,
 • portfelj fizičnega premoženja, SAMP in portfelj projektov,
 • osnovna načela upravljanja portfelja projektov,
 • organizacijski vidiki upravljanja portfelja investicij,
 • zagotovitev potrebnih pogojev za učinkovito upravljanje portfelja investicij.

Vodenje investicijskih projektov v življenjskem ciklu:

 • vrste projektov in njihove posebnosti,
 • gradniki primerno definiranega investicijskega projekta,
 • vrste in skupine procesov v življenjskem ciklu investicijskega projekta,
 • načela organiziranosti investicijskih projektov,
 • obvladovanje dokumentacije in drugih vsebin.

 

Četrti dan (od 13. do 16. ure)

 • funkcija vzdrževanja v okviru sistema obvladovanja fizičnega premoženja (strojev, opreme, naprav, …)
 • sistemske in procesne povezave obvladovanja vzdrževanja in fizičnega premoženja,
 • učinkovito obvladovanje vzdrževanja,
 • prenova procesov in optimizacija vzdrževanja,
 • obvladovanje sprememb,
 • aktualni mednarodni standardi za to področje.

Vsi predavatelji so strokovnjaki iz prakse in člani slovenske svetovalne skupine AM Consulting, ki je bila ustanovljena z namenom uvajanja koncepta celostnega obvladovanja premoženja v Sloveniji in v regiji. Sestavljajo jo uveljavljeni strokovnjaki na področju obvladovanja premoženja in strok, ki omogočajo implementacijo koncepta v praksi (projektni management, obvladovanje vzdrževanja, digitalizacija procesov – BIM, VDM, mobilnost ipd.). Njeni člani so vključeni v pripravo relevantnih mednarodnih standardov ter v delovanje slovenskih (SIST, DVS, DSAM) in mednarodnih (ISO, GFMAM, EFNMS, EAMC) institucij, v akademski in profesionalni sferi. Skupina stalno nadgrajuje dobre prakse z izvajanjem programov usposabljanj, svetovanjem ter vodenjem ali sodelovanjem pri izvedbenih projektih.

Predavatelji

Dr. Damjan Maletič je zaposlen kot docent na Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Mariboru. Njegovo strokovno delo je usmerjeno v področje vzdrževanja, obvladovanja fizičnega premoženja ter managementa kakovosti. Je član Društva vzdrževalcev Slovenije (DVS), član delovne skupine DVS za področje AM (Asset Management), član delovne skupine za obvladovanje premoženja (EAMC –European asset management committee) pri Evropskem združenju nacionalnih društev vzdrževalcev EFNMS – European Federation of National Maintenance Societies), član mednarodnega združenja The International Society of Engineering Asset Management (ISEAM) ter član tehničnega odbora pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo SIST/TC VZD Vzdrževanje in obvladovanje premoženja pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

Janez Tomažin je diplomiral na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo. Več kot 30 let je delal v papirni in steklarski industriji na delovnih mestih vodja vzdrževanja, vodja investicij, vodja proizvodnje in kot tehnični direktor. Je strokovnjak za mazalne sisteme in nego hidravličnih/mazalnih olj. Je podpredsednik EAMC (European Asset Management Committee) znotraj EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies), član delovnega odbora CEN /TC 319/ WG10 (European Committee for Standardization – Working group: Maintenance within Asset management), član projektnega tima (Project 20: Maintenance Framework) znotraj GFMAM (Global Forum on Maintenance and Asset Management ), predsednik TC319 Vzdrževanje in obvladovanje premoženja pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo in nekdanji predsednik ter zdaj član DVS (Društva vzdrževalcev Slovenije).

Mag. Miroslav Ilić je direktor svetovalnega podjetja Partner team. Kot direktor in svetovalec top managementa številnih uspešnih podjetij se je ukvarjal s strateškimi razvojnimi vprašanji in operacionalizacijo sprejetih strateških in poslovnih načrtov. V vlogi vodje projekta ali svetovalca managementu je aktivno sodeloval pri več kot 60 projektov za več kot 30 naročnikov v zasebnem in javnem sektorju. Večina referenc je na področju projektnega managementa, izboljšanja operativnega managementa, vzpostavitve primernih modelov organiziranosti ter informatizacije. Nekatere pomembne reference je pridobil z reševanjem projektov v težavah. Je izkušen uporabnik metode PRINCE2, predavatelj in vodja delavnic ter je objavil preko 50 strokovnih člankov.

Mag. Andrej Androjna ima dolgoletne izkušnje na področjih strateškega načrtovanja, vodenja kompleksnih investicijskih in izvedbenih projektov, optimizacije procesov vzdrževanja ter razvoja storitev na zahtevnih področjih jedrske energetike, procesne industrije in proizvodnje doma in v tujini. V okviru svetovanja na področju obvladovanja premoženja se trenutno posveča predvsem prenovam procesov vzdrževanja v različnih organizacijah ter pri le-teh kot »Prosci® Certified Change Management Practitioner« podpira tudi obvladovanje sprememb. Je član Društva vzdrževalcev Slovenije (DVS), sodeluje v delovni skupini DVS za področje AM (DSAM), je pridružen član IAM, Velika Britanija, član IIBA, Kanada, ter član tehničnega odbora SIST/TC VZD Vzdrževanje in obvladovanje premoženja pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Je tudi ustanovni član slovenske svetovalne skupine AM Consulting.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

408,00 € + 22%

Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 20 % popust: 326,40 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 398,21 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti za to izobraževanje ne veljajo.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €