ELEKTROSTATIKA – razelektrevanje z ionizacijo (10. del)

Razelektritev z ionizatorjem je edini praktični način za razelektritev naelektrenega električnega izolatorja ter zmanjšanje in kontrolo elektrostatičnih pojavov

To pisanje je nastalo na podlagi dobljenih izkušenj v 25 letih dela na področju elektrostatike. Na začetku ni nihče videl potrebe po uporabi ionizatorja. Sedaj, zaradi visokih zahtev današnjega časa, pa je uporaba ionizatorjev nujna pri kontroli elektrostatike v elektronski industriji in še marsikje drugje, po novem tudi na področju vedno večjih zahtev po tehnični čistoči.

Včasih lahko postanejo elektrostatični pojavi čezmerni in nekontrolirani in še nevarni. To se zgodi, kadar je vir elektrostatike močnejši in hitrejši, odvisno tudi od procesa razelektritve. Elektrostatična naelektritev je površinski pojav, nastane tam, kjer se medsebojno ločujeta dve površini. V okolici, pred naelektreno površino, se ustvari še električno polje, ki lahko povzroči dodatne elektrostatične probleme. V elektronski industriji je elektrostatika zelo nezaželena. Pojavlja se med ročnim delom, v avtomatskih strojih, med transportom, pri pakiranju, dvigovanju …

Tehnične rešitve za zmanjšanje intenzivnosti elektrostatičnih pojavov so:

  • elektrostatično disipativni in električno prevodni materiali (njihova površinska upornost naj bo manj kot 100 GΩ),

Slika 1: Čiščenje z disipativno krpo zmanjša naelektritev površine čiščenja

  • konstrukcijsko se poskrbi, da so površine stikov materialov v medsebojnem gibanju, ločevanju,
  • tehnično, če je mogoče, naj se zmanjša hitrost ločevanja, ponavljanja, nalaganja,
  • poveča se vlažnost zraka,
  • električne ozemljitve električnih prevodnikov.

Težave zaradi elektrostatike lahko odstranimo z organizacijskimi pristopi:

  • organiziramo tehnološki red, potrjevanje in preverjanje elektrostatične ureditve,
  • uredimo razdaljo med mestom izvora elektrostatike in področjem, kjer nastaja elektrostatika, npr. določimo cone nevarnosti zaradi elektrostatike.

Električni izolator je ključni problem elektrostatike. Se dobro in hitro naelektri. V svoji okolici ustvari elektrostatično polje, ki je lahko nov vir elektrostatike. Naelektren izolator se praktično sam po sebi ne razelektri! Narobe je misliti, da se bo izolator razelektril z ozemljitvijo!

Električne izolatorje lahko razdelimo v dve skupini:

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2024

Avtor:
Daniel Knez

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju | V proizvodnji elektronike kot ESD zaščita, v »EX« področjih, tam, kjer so v prostorih in na izdelkih zahteve po tehnični čistoči, v čistih sobah, v prostorih, kjer potekajo dela s prašnimi materiali in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, telekomunikacije, v dejavnostih kjer se predelujejo termoplasti, plastični izdelki, …

Protieksplozijska zaščita – osnovno usposabljanje | Usposabljanje za varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih in preverjanje usposobljenosti

VARNO VZDRŽEVANJE v proizvodni in infrastrukturni dejavnosti – LOTO (Lock out / Tag out = Zakleni / Označi) | Osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju s ciljem nič nezgod

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita | Novi Pravilnik in Tehnična smernica

PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele | Vse na enem mestu

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €