Glavne razlike med ZGO-1 in Gradbenim zakonom

Gradbeni zakon je konceptualno nov zakon zato, ker:

  • Širi veljavnost zakona na večji obseg posegov v prostor in spreminja definicijo objekta
  • Spreminja vrste posegov v prostor za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje
  • Vsebinsko opredeljuje bistvene zahteve objektov
  • Poleg gradbenih dovoljenj uvaja nove akte državnih organov za dovoljevanje gradbenih posegov v prostor

Spreminja obveznosti za udeležence v gradnji

  • Zakon opušča soglasja k projektni dokumentaciji in uvaja mnenja
  • Predpisan je nov integralni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja s spremenjenimi nalogami upravnega organa, ki vodi postopek
  • Na novo ureja sistem pridobivanja gradbenih dovoljenj

Zakonodajalec ocenjuje, da bo imel gradbeni zakon glede na dosedanjo ureditev v ZGO-1 pri izvajanju novih določb največji vpliv na delo medobčinskih inšpekcij, ki naj bi prevzele nalogo nadzora nad gradnjami za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. Kar se tiče upravnih enot, ki bodo tudi odslej izdajala gradbena dovoljenja pa zakonodajalec predvideva potrebo po zaposlovanju kadrov zlasti tehničnih strok – področje gradbeništva in arhitekture, ker bo integralni postopek za izdajo gradbenega dovoljenja zelo zahteven.

Na podlagi gradbenega zakona bo pristojnost za izvedbo postopkov presoje vplivov na okolje prešla z Agencije RS za okolje in prostor na Ministrstvo za okolje in prostor.

Podroben in pregleden seznam vseh razlik med zakonoma boste prejeli tukaj.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €