Celje, 29. september 2021 – Podjetje Hermi je v celjski industrijski coni zgradilo modern proizvodni obrat, s katerim namerava potrojiti svoje proizvodne kapacitete. Poleg same gradnje največji finančni zalogaj predstavlja celovita posodobitev proizvodnega parka. V prvi fazi posodobitve je predvidena večmilijonska naložba v dodatno avtomatizirano linijo za proizvodnjo kabelskih polic.

Proizvajalec strelovodne in prenapetostne zaščite, kabelskih polic in lestev ter nosilnih konstrukcij za sončne elektrarne je le lučaj stran od obstoječih upravnih prostorov in proizvodnih hal zgradilo nov proizvodni obrat. Dela na gradbišču so se pričela letos spomladi, v avgustu so že pričeli s selitvijo proizvodnega parka. Obrat bodo zagnali še v tem tednu, polno zmogljivost naj bi proizvodnja dosegla v prihodnjih mesecih.

Hermijev prodajni asortiment zajema več kot 6.500 izdelkov, od katerih glede zahtevnosti izdelave potrebujejo od ene sekunde do treh tednov, zato o zmogljivosti težko govorijo. Predvidevajo pa, da bodo potrojili proizvodne kapacitete. Najbolj se bo ob postavitvi dodatne avtomatizirane proizvodne linije povečala kapaciteta na programu kabelskih polic in lestev, saj bodo zmožni letno proizvesti tudi več kot 16.000 kilometrov tipskih kabelskih polic.

Podjetje je v več kot 35-letni zgodovini poslovanja že večkrat preselilo svoje proizvodne linije in povečalo zmogljivost. Ker so bili proizvodni obrati Hermi dislocirani na različnih lokacijah, je bil eden od razlogov za gradnjo novega objekta želja po vzpostavitvi bolj enotne proizvodnje na enem mestu. Drugi razlog je povečano povpraševanje na obstoječih trgih in vstopi na nove trge. Kot tretji razlog navajajo nenehen tehnološki razvoj izdelkov, ki je oblikoval potrebo po najsodobnejšem proizvodnem obratu, ki bo omogočal hitrejše odzivne čase, večjo produktivnost, boljši nadzor kakovosti na vsakem proizvodnem koraku in digitalizacijo procesov.

Miran Rauter, direktor Hermi d.o.o.Miran Rauter, direktor in lastnik podjetja Hermi ob tem dodaja: »Združitev več proizvodnih obratov na enem mestu in dodatno povečanje kapacitet je bila moja dolgoletna želja. S povečano proizvodno zmogljivostjo se bomo lahko še hitreje odzvali na zahteve kupcev in bomo lahko še konkurenčnejši v razvoju, kakovosti in ceni. Zastavljam si vedno nove izzive, med njimi vstopanje na nove trge, povečanje prodajnega deleža na obstoječih trgih, nadaljnja digitalizacija vseh poslovnih procesov in izboljšanje pogojev dela. Ta nova stavba je samo korak k nadaljnji širitvi – tako prostorsko, volumensko kot tržno.«

Nov strojni in proizvodni park se razprostira na dveh nadstropjih, poleg tega bodo v novem objektu še pokrito skladišče, logistika in pisarne. Okoli objekta je dovolj parkirnih mest za zaposlene in ogromno zelenih površin. Pri umestitvi stavbe v okolje in njeni gradnji so v največji meri upoštevali smernice trajnostnega razvoja. Poslopje je zgrajeno iz okolju prijaznih in kakovostnih materialov. Kjer je bilo mogoče, so se uporabile komponente Hermi. Na strehi nove stavbe bomo inštalirali tudi sončno elektrarno z nosilnimi komponentami Hermi, ki bo pokrivala potrebe po električni energiji.

Hkrati s povečanjem kapacitet bodo okrepili tudi ekipo Hermi, saj nameravajo že v letošnjem letu dodatno zaposliti 20 ljudi. Iščejo predvsem tehnologe, razvojnike, CNC-operaterje, strugarje, oblikovalce kovin, viličariste, operaterje polavtomatskih in avtomatskih liniji ter podobne zaposlitvene profile.

Zaradi situacije okoli koronavirusa uradnega odprtja podjetje letos jeseni ne bo organiziralo, ob ugodnih razmerah načrtujejo otvoritveni dogodek z ogledom proizvodnje spomladi prihodnje leto.

Dodatne informacije:
Maja Omladič Topovšek
maja.topovsek@hermi.si
+386 (0)3 426 06 53

Hermi, d.o.o., je inovativno slovensko podjetje z več kot 35-letno tradicijo, ki z razvojem in lastno proizvodnjo ponuja celostne rešitve najvišje kakovosti po meri kupcev. Izdelki Hermi so primerni za individualno in komercialno rabo, odlikuje jih izredna raznovrstnost uporabe na in v stanovanjskih, javnih, komercialnih in industrijskih poslopjih. Proizvodni programi podjetja Hermi z več kot 6.500 izdelki obsegajo 4 segmente: strelovodno in prenapetostno zaščito, kabelske police in lestve ter nosilne konstrukcije za sončne elektrarne. Blagovna znamka Hermi je sinonim za kakovost, zanesljivost, strankam prijazne storitve in nenehno uvajanje tehnoloških inovacij. Poslovne aktivnosti Hermi vodi iz sedeža podjetja v Celju, za dodatno krepitev mednarodne prisotnosti ima hčerinska podjetja v Avstriji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem.
Hermi, d.o.o., ne prevzema nobenih zakonskih ali drugih obveznosti v zvezi z vsebino, objavljeno v tem ali drugih sporočilih za javnost. Določeni deli sporočil, ki se navezujejo na prihodnje napovedi, so podvrženi tveganju in negotovosti, še posebej tisti, ki se navezujejo na prihodnost celotne industrijske panoge in zmožnosti sledenju razvoja, rasti ter konkurenčnosti znotraj le-te. Dejanske razmere na trgu in dejanski rezultati podjetja Hermi se lahko razlikujejo od napovedi. Vse trenutne ocene so zasnovane na trenutnih tržnih trendih, ki so znani na dan izdaje posameznega sporočila za javnost. Ocene se tako lahko spreminjajo, pri čemer se ne smatra, da je dolžnost podjetja Hermi te spreminjati ali dopolnjevati.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €