Hibridni samooskrbni sistemi

Pretresi na trgih surovin ter negotova dobava energentov in njihova velika cenovna nihanja močno zaznamujejo čas, v katerem živimo. Tako ne preseneča dejstvo, da vedno več gospodarskih družb in tudi gospodinjstev išče rešitve za samooskrbo z električno energijo in s tem vsaj delno neodvisnost od rasti cen.

Baterijski hranilniki predstavljajo ključno sredstvo za shranjevanje in upravljanje energije v sodobnih energetskih sistemih. Ta članek prinaša pogled na aktualni razvoj baterijskih hranilnikov ter se osredotoča na tehnične inovacije, trajnostne vidike, ekonomske izzive in perspektive za prihodnost.

V Sloveniji je bil pred leti uveden netmetering, ki deluje na podlagi delne samooskrbe s pomočjo fotonapetostnih elektrarn, pri čemer se pri obračunu upošteva razlika med proizvedeno in dejansko porabljeno energijo. Na ta način je zakonodajalec želel spodbuditi k čim večji samooskrbi z električno energijo. V zadnjem času je mogoče opaziti porast gospodinjstev, ki se odločijo za samooskrbo z električno energijo, kar dokazuje tudi podatek, da so bila vsa sredstva Eko sklada, namenjena temu področju, porabljena že v prvem trimesečju leta 2023. Nepredvidljive cene energentov so ljudi spodbudile k iskanju rešitev za samooskrbo in s tem k neodvisnosti od rasti cen električne energije na trgu.

Zlasti energetsko zahtevne gospodarske družbe so zaradi nepredvidljivega trga električne energije in njenih substitutov primorane iskati še drugačne poti. Te rešitve so v času investicije izjemno drage, na daljše časovno obdobje pa nudijo več manevrskega prostora. Zavedati se moramo dejstva, da lahko konice pokrivamo z energijo iz baterijskih sistemov, ki jih bomo napolnili v času viškov energije, ko bo v ekstremnih primerih cena električne energije celo negativna. Ta praksa je v tujini povsem običajna. Spodnji primer je iz Kanade.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2024

Avtor:
mag. Mirko Javeršek

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo | Nova zakonodaja in tehnologije, Tehnične smernice in zadnje stanje tehnike

OMREŽNINA – nova metodologija obračunavanja | Učinkoviti ukrepi za optimizacijo stroškov električne energije | Nov tarifni sistem s 1. oktobrom 2024

Novi ENERGETSKI ZAKON (EZ-2) | Pojasnila za odjemalce in proizvajalce električne energije | Finančne spodbude

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje | V skladu z novo zakonodajo in slovenskimi standardi za poslovne in stanovanjske objekte

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN | Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €