HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo

Zadnje stanje tehnike in nova zakonodaja

Konec leta 2023 je prenehala veljati Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE. Že od leta 2022 dalje pa velja Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 43/22), ki prinaša tudi nov obračun omrežnine in dajatev ter ukinja koncept ”netiranja” prevzetih in oddanih količin v omrežje za naprave, ki vstopijo v sistem samooskrbe v letu 2024.

Z letom 2024 stopa v veljavo novi tarifni sistem. Le-ta se nanaša samo na omrežnino. Cilj je spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji distribucijskega in tudi širše elektroenergetskega sistema. Tako lahko dosežemo razbremenitev omrežja v času, ko je to najbolj obremenjeno z vidika porabe električne energije in moči. Uporabnik lahko svoj odjem prilagaja tako po moči, kot po porabljeni električni energiji in s tem privarčuje. Zaradi veljavne Uredbe o samooskrbi in novega tarifnega sistema, so baterijski hranilniki, tako za poslovne kot »domače« objekte zelo aktualni.

Tehnologija nam že omogoča učinkovito hranjenje električne energije s hranilniki električne energije, ki nudijo neodvisno in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Baterijski hranilniki električne energije so tako že postali nepogrešljiv element elektroenergetskih sistemov za oskrbo z električno energijo. Več …

Ne spreglejte tudi:

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo | Nova zakonodaja in tehnologije, Tehnične smernice, zadnje stanje tehnike in subvencije

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav | Vse na enem mestu

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje | V skladu z novo zakonodajo in slovenskimi standardi za poslovne in stanovanjske objekte

OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN | Nova zakonodaja in nove Tehnične smernice

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov | Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €