Živimo v dobi digitalne transformacije, ki pa vsebuje veliko različnih področij. Govori se tako o industriji 4.0 in vse več tudi o industriji 5.0. O industriji 4.0 smo že veliko pisali, kaj pa je industrija 5.0?

Japonska družba 5.0 (Society 5.0)

Kar 4,5 meseca po objavi definicije industrije 5.0 je Keidanren, najpomembnejše japonsko poslovno združenje, 19. aprila leta 2016 predstavil koncept družbe 5.0 (Society 5.0), imenovane tudi super smart society (slika 1). Pozneje je koncept promovirala tudi japonska vlada. Japonska v bistvu prevzema razsežnosti digitalizacije in transformacije, ki se večinoma nahajajo na ravni posameznih organizacij in delov družbe, v popolno nacionalno transformacijsko strategijo, politiko in celo filozofijo.

 

Slika 1: Evolucijski vidik koncepta družbe 5.0, kot je bil predstavljen na 5th Science and Technology Basic Plan of Japan (vir: source Keidanren paper (PDF opens))

Družba 5.0 poskuša uravnotežiti gospodarski razvoj z reševanjem družbenih in okoljskih vprašanj. Ni omejena na proizvodni sektor, ampak obravnava večje družbene izzive, ki temeljijo na integraciji fizičnih in virtualnih prostorov. Družba 5.0 je družba, v kateri se napredne IT-tehnologije, internet stvari, roboti, umetna inteligenca in obogatena resničnost aktivno uporabljajo v vsakdanjem življenju, industriji, zdravstvu in na drugih področjih delovanja, ne predvsem zaradi ekonomske koristi, temveč zaradi koristi in udobja vsakega državljana.

Industrija 5.0 kot razvojna vizija Evropske unije

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2023

Avtor:
mag. Gorazd Rakovec

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb po svetovno priznanem standardu (Standard for Change Management©) – sodobna orodja in agilni pristopi – Uspešno reševanje problemov, ki vas bo hitro pripeljalo do pričakovanih učinkov​

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje celotnega življenjskega cikla strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje | Investicije, obratovanje in vzdrževanje

Planiranje in vodenje naročniške oz. maloserijske proizvodnje – Prilagodljivost in učinkovitost proizvodnega procesa

Specifikacija zahtev za programsko opremo – od ideje do opisa – Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

Metode VREDNOTENJA in IZBIRE (investicijskih) projektov – Analiza stroškov in koristi

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €