Kabelska diagnostika kot močno orodje trajnosti

Kabelsko diagnostiko lahko primerjamo z zdravniškim pregledom. S profesionalnimi napravami zdravniki preučijo človeško telo in podajo dejavnike stanja človeškega telesa. Vendar pa samo končna razlaga specialista omogoča opredeliti podrobne načrte zdravljenja in bolniku ponuditi informacijo o podrobnih načrtih zdravljenja, ki ga potrebuje.

Izbira merilne metode in kriterijev za ocenjevanje je ključni temelj napovednega vzdrževanja

Mnogi, ki v osnovi razumejo pomembnost izvajanja diagnostičnih meritev kot podlago za izvajanje napovednega vzdrževanja, izgubijo zaupanje vanjo zaradi pomanjkanja s standardi podprtih kritičnih vrednosti, na katerih temeljijo zaključne ocene in posledično ukrepanje.

Tudi pri kabelski diagnostiki je podobno. Pomembno je preučiti detajle mnogih parametrov, pridobljenih med meritvijo. Pri ocenjevanju je treba upoštevati številne parametre, prepoznati vedenjske značilnosti in trende, da bi pravilno prepoznali in lokalizirali vir degradacije, oslabele točke ali okvare. Pri ocenjevanju izgubnega faktorja se lahko opremo na veljavni standard IEEE 400.2 – 2013, za ocenjevanje kritičnosti delnih razelektritev pa imamo na voljo le razne študije in priporočila proizvajalcev opreme. Za kakovostno oceno diagnostičnih rezultatov je treba pridobiti izkušnje, te pa lahko pridobimo izključno z izvajanjem meritev.

Prav tako je pomembno, da ne zagovarjamo samo izbire ene metode. V zadnjem času se veliko sliši o merjenju delnih razelektritev. Res se zelo veliko pomanjkljivosti odraža v njihovem pojavu, vendar pa za kakovostno oceno stanja kabla še zdaleč ni dovolj le ocenjevati pojav delnih razelektrenj. Zaključen kabelski vod sestavlja tudi kabelska oprema. Pri njeni vgradnji je prisoten človeški dejavnik, in če je bila izdelava nepopolna, to poveča število delnih razelektritev. Povsod, kjer pride do zračnega mehurčka, nehomogenega polja, se pojavijo delne razelektritve.

Ob poškodbi zunanjega plašča v kabel vdira voda. Ko voda zalije drobne praznine, delnih razelektritev ne bomo več zaznali. Zato je nujno treba preverjati tudi izgubni faktor TanD. Z izvajanjem te integralne metode pridobimo informacije o splošnem dielektričnem stanju kabelske izolacije. Omogoča nam pridobiti informacijo o vlagi v izolaciji, o prisotnosti vodnih dreves, včasih celo o prisotnosti električnih dreves, ki izkazujejo zadnji stadij pred odpovedjo kabla.

Za kakovostno in celovito oceno kabelske izolacije je zato treba izvajati najmanj:

  • meritve plašča,
    • meritev izgubnega faktorja TanD,
    • zaznavanje delnih razelektritev,
    • napetostni preskus s povišano napetostjo.

Preskus plašča in meritev izgubnega faktorja TanD kot osnovna koraka preverjanja nepoškodovanosti kablovodov

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2024

Avtor:
mag. Viljem Bonča

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Izredne situacije | Preventiva, ukrepanje in obvladovanje tveganj v podjetjih oz. organizacijah in okolju | Izdelajte načrt za hitri odziv in sprejemanje pravih odločitev ob izrednih dogodkih, nesrečah, naravni ujmi, kriznih situacijah, …

PRAVILNIKI, STANDARDI in TEHNIČNE SMERNICE za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele | Vse na enem mestu

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita | Novi Pravilnik in Tehnična smernica

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi | Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 | Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav | Vse na enem mestu

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme | Celovito obvladovanje celotnega življenjskega cikla strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje | Investicije, obratovanje in vzdrževanje

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €