Zasedanja delovnih skupin IEC

Zasedanja delovnih skupin IEC

Mednarodna elektrotehniška komisija (International Electrotechnical Commission, IEC) pripravlja standarde v tehničnih odborih (TC) in pododborih (SC), znotraj njih pa so ustanovljene številne delovne skupine...
Prvi pregled stanja vodnikov z uporabo robotske tehnologije v Sloveniji

Prvi pregled stanja vodnikov z uporabo robotske tehnologije v Sloveniji

Na petih daljnovodih 110 kV v lasti družbe ELES d. o. o. je bil od 4. do 8. oktobra 2021 izveden prvi pregled stanja vodnikov z uporabo...
Interni akti v skladu s pravilniki o obratovanju in vzdrževanju elektroenergetskih postrojev

Interni akti v skladu s pravilniki o obratovanju in vzdrževanju elektroenergetskih postrojev

Sistematično spremljanje energetske zakonodaje oziroma predpisov, novosti in sprememb zahteva, da so vanj vključene tudi odgovorne osebe v podjetju oziroma je organizirano v okviru...
Usposabljanje in varno izvajanje meritev na elektroenergetskih postrojih

Usposabljanje in varno izvajanje meritev na elektroenergetskih postrojih

Zaradi potreb po razpoložljivosti distribucijskega omrežja Gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije (GIZ DEE) je treba v nekaterih primerih izvajati vzdrževalna dela na nizkonapetostnem...
Priklop naprav na električno omrežje

Priklop naprav na električno omrežje

Distributerji električne energije morajo zagotavljati ustrezno kakovost napetosti na predajno-prejemnem mestu odjemalca. Kakovost omrežja določa standard EN 50160. Da lahko distributer zagotavlja to, morajo...
ELEKTROSTATIKA – talna površina v epa-prostoru (7. del)

Elektrostatika – talna površina v EPA-prostoru (7. del)

Elektrostatika je znanost o proučevanju relativno mirujočih elektrin in prehodnih pojavov teh elektrin Talna površina v EPA-prostoru Elektrostatično varna tla (elektrostatična talna površina) so pomemben del...
Pisanje veličin, enot in simbolov

Pisanje veličin, enot in simbolov

Z izdelavo izdelka je za razvojnika opravljenega komaj pol dela. Drugo polovico dela namreč predstavlja priprava ustrezne tehnične dokumentacije, od poročil o opravljenih preskusih...
Elektrostatika – vedno in povsod okrog nas (5.1 del)

Elektrostatika – vedno in povsod okrog nas (5.1 del)

Elektrostatično urejeno območje je varno mesto za elektrostatično občutljivo elektroniko. Varnost v elektrostatično urejenem območju Postopki in oprema za obvladovanje elektrostatike utegnejo izpostaviti osebje (osebje...
Ko supraharmonske popačitve napetosti prožijo RCD-zaščito

Ko supraharmonske popačitve napetosti prožijo RCD-zaščito

Avtor članka opisuje resnični primer težav, s katerimi so se spopadali v nekem fotostudiu v veliki industrijski coni. Opažali so vse pogostejše proženje glavne...
Oprema v elektrostatično urejenem prostoru

Oprema v elektrostatično urejenem prostoru

Skupna ESD-oprema v elektrostatično urejenem prostoru Elektrostatično varna talna površina Elektrostatično varne talne površine so bile že podrobneje opisane v Elektrotehniški reviji, november 2022, str. 26–31. Talna...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike