Pregled radijskih tehnologij prihodnosti (41. del)

Pregled radijskih tehnologij prihodnosti (41. del)

V 1. številki Elektrotehniške revije leta 2008 sem si za izziv in okvir serije člankov o radijskih tehnologijah prihodnosti izbral preglednico, ki sta jo...
Pregled radijskih tehnologij prihodnosti - Tehnologija Wi-Fi, tretjič

Pregled radijskih tehnologij prihodnosti – Tehnologija Wi-Fi, tretjič (46. del)

Evropa zaostaja za preostalim svetom s pripravo zakonodaje o uporabi 6 GHz za Wi-Fi. Prav tako zaostaja z nelicenciranim dodeljevanjem spektra 6 GHz. ZDA, Brazilija,...

Gridphase: inovativna rešitev za prepoznavanje faze v električnih omrežjih

Z naraščajočo rabo električne energije električna omrežja in inštalacije postajajo vse bolj zapletene. Pogosto se dogaja, da bremena niso simetrično porazdeljena med fazami, kar...
Interni akti v skladu s pravilniki o obratovanju in vzdrževanju elektroenergetskih postrojev

Interni akti v skladu s pravilniki o obratovanju in vzdrževanju elektroenergetskih postrojev

Sistematično spremljanje energetske zakonodaje oziroma predpisov, novosti in sprememb zahteva, da so vanj vključene tudi odgovorne osebe v podjetju oziroma je organizirano v okviru...

Pregled radijskih tehnologij prihodnosti (48. del)

Ob začetku vsakega novega leta ljubitelji elektronike in brezžičnih tehnologij komaj čakajo, da izvedo, kakšne novosti je prinesel CES – Consumer Electronics Show, ki...
Fliker in stroboskopski pojav pri LED-svetlobnih virih

Fliker in stroboskopski pojav pri LED-svetlobnih virih

Povzetek Pojav flikerja LED-svetlobnih virov zaradi kolebanja napetosti je šele v zadnjih letih deležen večje pozornosti raziskovalcev. Večine pozornosti je bilo deležno omejevanje utripanja svetlobe,...
Pregled radijskih tehnologij prihodnosti (44. del)

Pregled radijskih tehnologij prihodnosti (43. del)

Tehnologija Wi-Fi, tretjič V predhodnih štirih številkah revije sem v prispevkih prikazal najpomembnejše mejnike razvoja tehnologije Wi-Fi od leta 1971 do leta 2020 ter nadaljnji...
ELEKTROSTATIKA – ESD-embalaža (9. del) Ravnanju z elektrostatično občutljivimi elektronskimi komponentami

Elektrostatika – ESD embalaža (9. del)

Ravnanju z elektrostatično občutljivimi elektronskimi komponentami (ESDS) je namenjen elektrostatično urejen prostor (EPA). V njem je urejen nadzor nad viri elektrostatike, kar pomeni, da...
Izdelava kabelskih tras

Izdelava kabelskih tras

Zanesljivost električne inštalacije zahteva tudi kakovostno izvedene kabelske trase. Pri moderni gradnji so kabelske trase večkrat izvedene s polaganjem električnih kablov na kabelske police...

Elektrostatika – gradnja strojev in naprav

Stroji, naprave, tehnološka oprema v proizvodnji elektrostatično občutljive elektronike Administrativne zahteve standarda IEC 61340-5-1 za elektrostatično urejeno območje   Zahteve je smiselno upoštevati tudi za elektrostatično...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike