Domov Energetska učinkovitost & samooskrba

Energetska učinkovitost & samooskrba

Nov Energetski zakon (EZ-2)

Nov ENERGETSKI ZAKON (EZ-2)

Konec aprila 2024 je bil v Državnem zboru sprejet nov Energetski zakon oziroma EZ-2 (Uradni list RS, št. 38/24), s katerim je zaključen prenos...
Omrežnina: prikaz rešitev aktivnega odjema in proizvodnje ter procesa načrtovanja prehoda na t. i. »aktivne odjemalce«

Omrežnina: prikaz rešitev aktivnega odjema in proizvodnje ter procesa načrtovanja prehoda na t. i....

Agencija za energijo je 25. novembra 2022 sprejela Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22, 161/22, 50/23, 71/23...
Hibridni samooskrbni sistemi

Hibridni samooskrbni sistemi

Pretresi na trgih surovin ter negotova dobava energentov in njihova velika cenovna nihanja močno zaznamujejo čas, v katerem živimo. Tako ne preseneča dejstvo, da...
energetski-zakon-ez2

Novi ENERGETSKI ZAKON (EZ-2)

Pojasnila za odjemalce in proizvajalce električne energije Energetski zakon (EZ-2)  določa načela in ukrepe upravljanja energetske politike, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo...
Subvencije za hranilnike električne energije, male elektrarne in samooskrbo z električno energijo

Subvencije za hranilnike električne energije, male elektrarne in samooskrbo z električno energijo

Borzen je odprl nov javni poziv za subvencije za naložbe v sončne elektrarne in hranilnike. Do subvencije so upravičene pravne osebe, zadruge, nosilci dopolnilnih dejavnosti,...
Zahteve za fotonapetostne sestave, kot jih podaja standard SIST EN IEC 61439-2:2021

Zahteve za fotonapetostne sestave, kot jih podaja standard SIST EN IEC 61439-2:2021

V letu 2022 sem v prispevku v ER reviji predstavil spremenjene zahteve, ki sta jih prinesla takrat nova standarda SIST EN IEC 61439-1:2021 ...
Konstrukcije fotonapetostnih elektrarn: pomen in glavni viri zahtev projektiranja fotonapetostnih elektrarn

Konstrukcije fotonapetostnih elektrarn – pomen in glavni viri zahtev projektiranja fotonapetostnih elektrarn

Konstrukcije fotonapetostnih elektrarn sledijo trendom obnovljivih virov energije (OVE), ki so v veliki meri pogojeni z zakonodajo in subvencijami. Članice Evropske unije so se...
Kam vodi samooskrba iz sončnih elektrarn

Kam vodi samooskrba iz sončnih elektrarn

S tako imenovanim zelenim prehodom oziroma dogovorom (Green Deal) želimo v Evropski uniji »razogljičiti« energetiko in družbo širše. Ob današnjem stanju tehnike to pomeni...
Balkonske sončne elektrarne

Balkonske sončne elektrarne

Članek obravnava balkonske sončne elektrarne z močjo do 600 W. Balkonske sončne elektrarne do 600 W spadajo med vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije. Z...
Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo lahko opredelimo kot razvojni model, v katerem so vsi materiali, proizvodi in procesi v osnovi načrtovani in oblikovani tako, da odpadkov ni....

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike