Domov Energetska učinkovitost & samooskrba

Energetska učinkovitost & samooskrba

Življenjska doba in recikliranje fotonapetostnih modulov

Življenjska doba in recikliranje fotonapetostnih modulov

V današnjem svetu, kjer spreminjajoči se okoljski izzivi zahtevajo prehod v bolj trajnostno energetsko prihodnost, so fotonapetostni moduli in sončne fotonapetostne elektrarne postali ključni...
HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo

Zadnje stanje tehnike in nova zakonodaja Konec leta 2023 je prenehala veljati Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS,...
Razlogi za sprejetje NOVE ZAKONODAJE o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

Državni zbor Republike Slovenije je 6. julija 2023 sprejel Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), ki je...
Toplotne črpalke po poplavah

Toplotne črpalke po poplavah

Avgusta so Slovenijo zajele obsežne poplave. Poplavljenih je bilo veliko objektov, s tem pa tudi veliko opreme v njih. Najbolj je bila na udaru...
Zakon o ENERGETSKI POLITIKI v javni obravnavi

Zakon o ENERGETSKI POLITIKI v javni obravnavi

Določbe tega zakona se bodo veljale za področja energetike in sicer za oskrbo z električno energijo, s plini, s toploto iz distribucijskih sistemov in...
Razlogi za sprejetje NOVE ZAKONODAJE o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Razlogi za sprejetje NOVE ZAKONODAJE o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih...

Republika Slovenija je skladno z evropskim pravnim okvirom zavezana dosegati cilje na področju obnovljivih virov energije (OVE). Cilj do leta 2020 je bil 25...

Izdan je noveliran priročnik Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov

Inženirska zbornica Slovenije je februarja 2023 izdala noveliran priročnik Pregled zakonodaje, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov, 2. izdaja, december 2022. Namen prenove...
Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije

Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire...

Konec leta 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire...
Nadomestilo za postavitev male vetrne elektrarne

Nadomestilo za postavitev male vetrne elektrarne

Slovenija bo morala do leta 2030 doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije v skladu s sprejetim Celovitim nacionalnim...
Vozila kot hranilniki električne energije

Vozila kot hranilniki električne energije

Zamisel, da bi vozila lahko uporabili kot hranilnike električne energije, ni nova, prvi koraki, ki bodo omogočili tudi uporabo v praksi, pa so bili...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike