Domov Energetska učinkovitost & samooskrba

Energetska učinkovitost & samooskrba

Subvencije za hranilnike električne energije, male elektrarne in samooskrbo z električno energijo

Subvencije za hranilnike električne energije, male elektrarne in samooskrbo z električno energijo

Borzen je odprl nov javni poziv za subvencije za naložbe v sončne elektrarne in hranilnike. Do subvencije so upravičene pravne osebe, zadruge, nosilci dopolnilnih dejavnosti,...
Novi ENERGETSKI ZAKON (EZ-2)

Novi ENERGETSKI ZAKON (EZ-2)

Pojasnila za odjemalce in proizvajalce električne energije Energetski zakon (EZ-2)  določa načela in ukrepe upravljanja energetske politike, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo...
Zahteve za fotonapetostne sestave, kot jih podaja standard SIST EN IEC 61439-2:2021

Zahteve za fotonapetostne sestave, kot jih podaja standard SIST EN IEC 61439-2:2021

V letu 2022 sem v prispevku v ER reviji predstavil spremenjene zahteve, ki sta jih prinesla takrat nova standarda SIST EN IEC 61439-1:2021 ...
Konstrukcije fotonapetostnih elektrarn: pomen in glavni viri zahtev projektiranja fotonapetostnih elektrarn

Konstrukcije fotonapetostnih elektrarn – pomen in glavni viri zahtev projektiranja fotonapetostnih elektrarn

Konstrukcije fotonapetostnih elektrarn sledijo trendom obnovljivih virov energije (OVE), ki so v veliki meri pogojeni z zakonodajo in subvencijami. Članice Evropske unije so se...
Kam vodi samooskrba iz sončnih elektrarn

Kam vodi samooskrba iz sončnih elektrarn

S tako imenovanim zelenim prehodom oziroma dogovorom (Green Deal) želimo v Evropski uniji »razogljičiti« energetiko in družbo širše. Ob današnjem stanju tehnike to pomeni...
Balkonske sončne elektrarne

Balkonske sončne elektrarne

Članek obravnava balkonske sončne elektrarne z močjo do 600 W. Balkonske sončne elektrarne do 600 W spadajo med vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije. Z...
Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo lahko opredelimo kot razvojni model, v katerem so vsi materiali, proizvodi in procesi v osnovi načrtovani in oblikovani tako, da odpadkov ni....
Življenjska doba in recikliranje fotonapetostnih modulov

Življenjska doba in recikliranje fotonapetostnih modulov

V današnjem svetu, kjer spreminjajoči se okoljski izzivi zahtevajo prehod v bolj trajnostno energetsko prihodnost, so fotonapetostni moduli in sončne fotonapetostne elektrarne postali ključni...
HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo

Zadnje stanje tehnike in nova zakonodaja Konec leta 2023 je prenehala veljati Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS,...
Razlogi za sprejetje NOVE ZAKONODAJE o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE)

Državni zbor Republike Slovenije je 6. julija 2023 sprejel Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), ki je...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike