Novosti na področju hitrih, ultra hitrih in visoko zmogljivih polnilnih postaj z enosmernim tokom

Različne vrste hitrih, ultra hitrih in visoko zmogljivih polnilnih postaj z enosmernim tokom in njihova uporaba Po Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v...
Priprave na uvedbo trga prožnosti v distribucijskem omrežju

Priprave na uvedbo trga prožnosti v distribucijskem omrežju

S tako imenovanim zelenim prehodom oziroma dogovorom (Green Deal) želimo v EU razogljičiti energetiko. Ob današnjem stanju tehnike to pomeni obsežno elektrifikacijo družbe, od...
Osnutek Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter

Osnutek Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter

Vlada je skladno z lani sprejetim Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije pripravila osnutek Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo...
Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter

Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter, ki ga ureja Zakon...
Zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN

Zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN

Zagotavljanje varnosti delovanja sončnih elektrarn pomeni varnost nizkonapetostnih električnih inštalacij, zaščito stavb pred delovanjem strele ter požarno varnost stavbe za ves čas njihove življenjske...
Samooskrba z električno energijo in zakonodaja o spodbujanju rabe obnovljivih virov

Samooskrba z električno energijo in zakonodaja o spodbujanju rabe obnovljivih virov

Novi zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE) je pustil v veljavi staro Uredbo o samooskrbi iz OVE. Stara Uredba je za tiste,...
Stroški proizvodnje in hranjenja energije v fotonapetostnih sistemih

Stroški proizvodnje in hranjenja energije v fotonapetostnih sistemih

Uporaba baterij v fotonapetostnih sistemih narašča, posledično se veča tudi stopnja samooskrbe iz fotonapetostnih sistemov. Ker stroški nakupa in vzdrževanja baterij glede na ceno...
Vzpostavitev Lokalne energetske skupnosti v Lučah

Vzpostavitev Lokalne energetske skupnosti v Lučah

Vse večji delež porazdeljenih obnovljivih virov energije v energetskem omrežju je postal ključen za razogljičenje evropskega elektroenergetskega sistema in s tem za doseganje ciljev...
Novi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Novi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Veljati je začel novi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Ta vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov...
Vse o samooskrbi z električno energijo in e-mobilnosti

Vse o samooskrbi z električno energijo in e-mobilnosti

Celoten svet se sooča z višanjem temperature ozračja in posledično slabšanja kvalitete življenja prebivalcev na Zemlji. Evropska unija je zelo resno pristopila k aktivnostim...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike