Planiranje in vodenje naročniške oz. maloserijske proizvodnje, ključ do konkurenčnosti

Planiranje in vodenje naročniške oz. maloserijske proizvodnje, ključ do konkurenčnosti

Težišče proizvodnje se vse bolj nagiba od masovne proizvodnje k proizvodnji po željah kupca, torej k naročniški oz. maloserijski proizvodnji (Slika 1). Planiranje in...
Na človeka osredotočena industrija

Na človeka osredotočena industrija 60 kot generator super inovacijske družbe

Kot smo objavili, je Evropska komisija januarja 2022 objavila razvojno strategijo z naslovom Industrija 5.0. Leta 2016 je Japonska objavila strategijo z naslovom Družba...
Kibernetični fizični menedžment kompleksnih tehnoloških sistemov 4.0

Kibernetični fizični menedžment kompleksnih tehnoloških sistemov 4.0

Vsak razvoj se začne z oblikovanjem prave ekipe, kar je naloga vodstva. Menedžment je samostojna znanost, ki se ukvarja s tem področjem, vendar menedžerske...
Uvajanje obvladovanja premoženja in izvedba certificiranja v skladu s SIST ISO 55001

Uvajanje obvladovanja premoženja in izvedba certificiranja v skladu s SIST ISO 55001

Hitro spreminjajoče se poslovno okolje, močna konkurenca in potreba po zmanjšanju izgub so nekateri od pogojev, v katerih organizacije delujejo danes . Organizacije se soočajo...
Uvajanje obvladovanja premoženja in izvedba certificiranja v skladu s SIST ISO 55001

Uvajanje obvladovanja premoženja in izvedba certificiranja v skladu s SIST ISO 55001

Hitro spreminjajoče se poslovno okolje, močna konkurenca in potreba po zmanjšanju izgub so nekateri od pogojev, v katerih organizacije delujejo danes . Organizacije se soočajo...

Industrija 5.0

Živimo v dobi digitalne transformacije, ki pa vsebuje veliko različnih področij. Govori se tako o industriji 4.0 in vse več tudi o industriji 5.0....
Učinkovito krizno vodenje in ukrepanje ob nesreči oz. izrednem dogodku

Učinkovito krizno vodenje in ukrepanje ob nesreči oz. izrednem dogodku

Ko odpovedo vse varnostne študije in predvideni ukrepi Krizni management je področje, ki že v osnovi predstavlja področje zanikanja. Nekaj kar se navadno dogaja v...
Piramida avtomatizacije kot standard ANSI/ISA-95 ali IEC/ISO 62264

Piramida avtomatizacije kot standard ANSI/ISA-95 ali IEC/ISO 62264

Standard ANSI/ISA-95 ali krajše ISA-95 z naslovom Integracija poslovnih in krmilnih sistemov (Enterprise-Control System Integration) ali tudi IEC/ISO 62264 sta skupaj razvila Mednarodno združenje...
Planiranje in vodenje projektov

Odločitveni modeli in skupine dejavnikov, ki vplivajo na izbiro projekta

»Organizacije se soočajo z obilo priložnostmi in idejami za njihovo uresničitev, kar pa pomeni, da navadno pripravijo več scenarijev za doseganje želenih ciljev. Ti...
Indeks SIRI

Indeks SIRI

Za opisovanje in vrednotenje 4. industrijske transformacije so leta 2020 v Singapurju razvili nov indeks ocenjevanja pametnih tovarn, poimenovan SIRI (Smart Industry Readiness Index)....

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike