Novi predpisi

Novi predpisi 2024-2

Novi predpisi 2024-2 Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1) (Uradni list RS, št. 12/2024) Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne...
Novi predpisi

Novi predpisi 2024-1

Novi predpisi 2024-1 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 108/2023) Uredba o spremembah Uredbe o...
Novi predpisi

Novi predpisi 2023-3

Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov (Uradni list RS, št. 69/2023) Akt o spremembi in...
Novi predpisi

Novi predpisi 2023-2

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (Uradni list RS, št. 132/2022) Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev...
Generalna skupščina IEC 2022

Generalna skupščina IEC 2022

Generalna skupščina IEC, ki jo vsako leto gosti druga država članica IEC, združuje mednarodne zainteresirane strani za razpravo o trenutnih vprašanjih ter prihodnjih usmeritvah...
Novi predpisi

Novi predpisi 2023-1

Ukaz o postavitvi stalne predstavnice Republike Slovenije pri Mednarodni agenciji za obnovljive vire energije (IRENA) (Uradni list RS, št. 131/2022) Uredba o merilih za opredelitev...
Novi predpisi

Novi predpisi 2022-3

Uredba o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 86/2022) Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov...
Aktualno reševanje izzivov evropske in slovenske standardizacije

Aktualno reševanje izzivov evropske in slovenske standardizacije

Evropska standardizacija je bila na področju vzpostavitve enotnega trga Evropske unije zgodba o uspehu, vendar strateški pomen standardov nima več zadostne prepoznavnosti, zaradi česar...
Novi predpisi

Novi predpisi 2022-2

Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 31/2022) Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev (Uradni list RS, št. 41/2022) Akt o...
Zaznava (detekcija) kibernetskih vdorov v komunikacijsko opremo v elektroenergetskih postajah

Zaznava (detekcija) kibernetskih vdorov v komunikacijsko opremo v elektroenergetskih postajah

Zagotavljanje kibernetske varnosti na postajah zahteva večnivojski pristop. Kriptografija omogoča overjanje naprav, vendar vseh napadov ni mogoče preprečiti samo s tem ukrepom. Požarne zidove...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že triindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike