Zanimiv in aktualen SIST EN 61851-1:2019

Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla – 1. del: Splošne zahteve Standard je dokaj posodobljena in razširjena izdaja njegovega predhodnika iz leta 2011 ....
Novi predpisi 2019-1

Novi predpisi 2021-2

Odlok o začasni prepovedi izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/2021) Odlok o omejitvi...
Interni akti v skladu s pravilniki o obratovanju in vzdrževanju elektroenergetskih postrojev

Interni akti v skladu s pravilniki o obratovanju in vzdrževanju elektroenergetskih postrojev

Sistematično spremljanje energetske zakonodaje oziroma predpisov, novosti in sprememb zahteva, da so vanj vključene tudi odgovorne osebe v podjetju oziroma je organizirano v okviru...
Novi predpisi 2019-1

Novi predpisi 2021-1

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah...
Učinkovit sistem obvladovanja investicij in vzdrževanja

Storitev branja standardov in druge storitve Slovenskega inštituta za standardizacijo

Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) se zavedamo, da imajo standardi pomemben vpliv na delovanje gospodarstva in da so podlaga za področja ugotavljanja skladnosti,...
Novi predpisi 2019-1

Novi predpisi 2020-3

Uredba o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 101/2020) Uredba o spremembah in dopolnitvah...
Uporaba standardov v krožnem gospodarstvu

Uporaba standardov v krožnem gospodarstvu

Krožno gospodarstvo zahteva korenit premik v proizvodnji in porabi. Procese v življenjskem ciklu izdelkov je nujno treba dopolniti s strategijami, kot so ponovna uporaba,...
Novi predpisi 2019-1

Novi predpisi 2020-2

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 64/2020 ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) (Uradni...
Kreditne točke IZS (inženirske zbornice Slovenije

Aktualno o elektrotehnični stroki v zakonodaji in predpisih na področju graditve

V okviru Matične sekcije elektroinženirjev so bile na Inženirskem dnevu v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije predstavljene aktualne novosti in trende pri načrtovanju ter pričakovane...
Novi predpisi 2019-1

Novi predpisi 2020-1

Pravila o spremembi in dopolnitvi Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 62/2019) Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že triindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike