Novi predpisi 2019-1

Novi predpisi 2020-2

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 64/2020 ) Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) (Uradni...
Kreditne točke IZS (inženirske zbornice Slovenije

Aktualno o elektrotehnični stroki v zakonodaji in predpisih na področju graditve

V okviru Matične sekcije elektroinženirjev so bile na Inženirskem dnevu v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije predstavljene aktualne novosti in trende pri načrtovanju ter pričakovane...
Novi predpisi 2019-1

Novi predpisi 2020-1

Pravila o spremembi in dopolnitvi Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 62/2019) Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta...
Novi predpisi 2019-1

Novi predpisi 2019-3

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 38/2019) Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B) (Uradni...
Novi predpisi 2019-1

Novi predpisi 2019-2

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 13/2019) Odlok o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije...
Novi predpisi 2019-1

Novi predpisi 2019-1

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 68/2018) Sklep o razrešitvi člana sveta Agencije za...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že triindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike