Beseda urednika

Beseda urednika (november 2023)

Živimo v precej čudnih časih. Poleg vojne v Ukrajini, imamo danes vojno v Izraelu, poleg tega smo doživeli vodno ujmo v začetku avgusta. Vsak...
Novi železniški predor pekel

Novi železniški predor Pekel

Slovenska železniška infrastruktura je bogatejša za novi železniški predor Pekel in viadukt Pesnica. Objekta sta novogradnji na odseku železniške proge med Mariborom in Pesnico....
Leon Cizelj

Intervju – prof. dr. Leon Cizelj

V tej številki predstavljamo prof. dr. Leona Cizlja z Instituta »Jožef Štefan«, priznanega in vodilnega strokovnjaka na področju jedrske tehnologije v državi. Poleg znanstvenoraziskovalnega...
Elektrotehniška revija julij 2023

Beseda urednika (julij 2023)

Če ugotavljamo, da živimo v kriznih časih, marsikdo pravi, da se v krizi rojevajo nove ideje, posebej v tehnologiji. Vojna v Ukrajini se še...
Pomen javnega naročanja za doseganje podnebnih sprememb

Pomen javnega naročanja za doseganje podnebnih sprememb

Boj proti podnebnim spremembam je prednostna naloga Evropske unije. Posledice podnebnih sprememb so večinoma negativne in se kažejo v pogostejših pojavih ekstremnih vremenskih pojavov...
Elektrotehniška revija marec 2023

Beseda urednika (marec 2023)

Živimo v precej čudnih časih. V Evropi imamo vojno in z njo smo dobili tudi energetsko krizo, prej je bila zdravstvena (kovidna) kriza, še...
David Bucaj

Intervju – David Bucaj

Danes predstavljamo Davida Bucaja, dipl. ing. el., iz podjetja Acinel d. o. o., ki je z veseljem odgovoril na naša vprašanja. Gospod Bucaj, najprej standardno...
Elektrotehniška revija november 2022

Beseda urednika (november 2022)

Vojna v Ukrajini še vedno traja, še celo bolj se je razplamtela. Zanima me, ali je to pravično in vredno toliko mladih življenj. Kdo...
Slika_Janez_Podlipnik

Intervju – Janez Podlipnik

V današnjem intervjuju predstavljamo Janeza Podlipnika, univ. dipl. ing. el., iz podjetja Hermi iz Celja. Ko smo ga poklicali in ga zaprosili za intervju,...

Kaj prinaša študij: Tehniška kakovost – Quality Engineering

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost (LMK) Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstvenoraziskovalna ustanova v Sloveniji,...

Edina strokovna revija v Sloveniji za elektrotehniko s praktično vsebino!

Revija izhaja že štiriindvajseto leto, v treh obsežnih številkah letno. Zaradi konsistentne strokovnosti in praktične uporabnosti revija med bralci uživa velik ugled. Je naročniška in v prosti prodaji ni na voljo.

Tematike