Konstrukcije fotonapetostnih elektrarn: pomen in glavni viri zahtev projektiranja fotonapetostnih elektrarn

Konstrukcije fotonapetostnih elektrarn sledijo trendom obnovljivih virov energije (OVE), ki so v veliki meri pogojeni z zakonodajo in subvencijami. Članice Evropske unije so se v okviru akcijskega načrta REPowerEU zavezale k doseganju ciljnih 45 % bruto končne rabe energije iz OVE – predvsem iz naslova fotonapetostnih (FN) in vetrnih elektrarn. Za doseganje cilja skorajšnje podvojitve inštaliranih OVE, države članice sprejemajo zakonodajo, ki izrazito pospešuje in usmerja nameščanje OVE. Slovenija je sprejela Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE), ki določa prednostna območja in časovnico, osredotočeno na fotonapetostne elektrarne.

Po ZUNPEOVE se fotonapetostne elektrarne v Sloveniji prednostno nameščajo na vse novogradnje in rekonstruirana ostrešja s tlorisno površino, večjo od 1.000 m2, ter na obstoječe objekte in parkirišča, katerih tlorisna površina presega 1.700 m2. Zakon predvideva tudi uporabo cestne in železniške infrastrukture, odlagališč in opuščenih površinskih kopov. Zahteve, vezane na obstoječo infrastrukturo, bo v največji meri občutilo gospodarstvo, saj večina industrijskih, logističnih in trgovskih objektov spada v kategorijo, ki bo v prihodnjih dveh do desetih letih zakonsko obvezano morala imeti nameščeno fotonapetostno elektrarno. Zato se tokrat omejimo na obravnavo nosilnih konstrukcij za namestitev fotonapetostnih elektrarn na obstoječe objekte.

Nosilna konstrukcija fotonapetostnih panelov ima vlogo povezovalnega telesa objekta in FN panela ter mora izpolnjevati tri vire zahtev: FN panela, objekta (s pripadajočo kritino) in vplivov okolice skladno s predpisanimi standardi. V nadaljevanju obravnavamo zahteve za vsak vir posebej in opozorimo na kritična mesta v fazi projektiranja. Čeprav se oblikovalci zakonodaje trudijo pohitriti postopke za pridobitev dovoljenj za nameščanje FN elektrarn, pa lahko sočasno opazujemo zaostrovanje zahtev za pripravo primerne dokumentacije, kar v obravnavanem primeru velikih objektov pomeni pridobitev gradbenega dovoljenja. Investitor mora tako pripraviti celotno projektno dokumentacijo s poudarkom na nizkonapetostnih inštalacijah, požarni varnosti, strelovodni zaščiti, hrupu in izjavi o primernosti konstrukcije. Zakonodaja nalaga investitorju odgovornost za namestitev, obratovanje in odstranitev FN elektrarne.

Zahteve FN panelov

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2024

Avtor:
Klemen Sterle

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €