Kotnikovi dnevi poročilo
Poročilo o 40. Posvetovanju o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih inštalacijah KOTNIKOVI DNEVI

Posvetovanje je pripravilo Elektrotehniško društvo Maribor.

Posvetovanje 28. marca 2019 je bilo enodnevno, udeležilo se ga je 127 strokovnjakov elektrotehniške stroke. Svojo dejavnost je predstavilo pet proizvajalcev in zastopnikov.

Obravnavane teme so zajele problematiko izrazoslovja pri prevajanju elektrotehničnih besedil in njihova uporaba pri izobraževanju, veljavne standarde SIST s področja električnih inštalacij, novosti in spremembe pri prenovi pravilnika in tehnične smernice za nizkonapetostne električne inštalacije. Predstavili smo obnovljive vire, ki se vse bolj priključujejo na električne inštalacije in omogočajo samooskrbo gospodinjstev ter opozorili na težave, nevarnosti, nedorečenost tehnične zakonodaje in zaščito enosmernih tokokrogov.

Izdan je bil zbornik referatov s kataloškim zapisom o publikaciji Univerzitetne knjižnice Maribor 621.3(082), ISBN 978-961-93635-6-0, COBISS. SI-ID 96245505.

Elektrotehniški zvezi Slovenije, kot predstavnici civilne družbe elektrotehniške stroke, predlagamo:

1.   da se vključi v delo in javno razpravo pri usklajevanju vsebine s področja varstva pri delu pri Odboru za tehnično varnost o nevarnostih, ki jih lahko povzročijo »mikro fotonapetostne naprave z vtičem«.

2.   da začne z aktivnostmi pri izdaji slovenskih priporočil za vgradnjo »mikro fotonapetostnih naprav z vtičem«.

3.   SODO naj v prenovi SONDEEO predvidi napravo za omejevanje števila vklopov  toplotnih črpalk v eni uri in doreče pogoje za obratovanje le teh.

4.   EZS naj še nadaljuje z aktivnostmi in delom pri elektrotehničnem slovarju po posameznih področjih in objavljanjem na svoji spletni strani, saj je zelo pomembna enopomenskost izrazov. Slovar ni pomemben samo za prevode standardov, potreben je tudi pri vsakdanjem delu, izobraževanju (šolstvu) in komuniciranju med strokovnjaki. Posebno bi opozorili na uporabo učbenika Rudolfa Kladnika in Staneta Kodbe, «ELEKTRIKA, MAGNETIZEM IN ATOMI », Učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 3, DZS 2017, kjer se uporabljajo še  neusklajeni izrazi. Dajemo pobudo EZS, da vzpostavi dialog z Ministrstvom za izobraževanje za uporabo e-GLOSAR tudi v šolstvu.

5.   EZS dajemo pobudo, da nadaljuje  s pogovori s posameznimi ministrstvi o možnosti večjega brezplačnega dostopa vpogleda do tistih slovenskih standardov s področja električnih inštalacij, ki so v seznamu Tehnične smernice za električne inštalacije.

Maribor, 29. 3. 2019                                               Komisija za pripravo posvetovanja

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2019

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €