Mediacija – oblika alternativnega reševanja sporov

V postopek prostovoljno vstopata stranki, ki skušata s pomočjo mediatorja doseči dogovor, na podlagi katerega skleneta sporazum. Postopek mediacije ima značilnosti strukturiranega načina reševanja sporov s svojimi načeli, pravili in zakonitostmi. Mediacija se od sodnega in arbitražnega postopka razlikuje predvsem po tem, da na koncu postopka ni podana zavezujoča odločitev. Je mednarodno uveljavljena metoda izvensodnega reševanja sporov, ki se nanaša na spore med posameznimi fizičnimi in pravnimi osebami. Od ostalih postopkov izvensodnega in sodnega reševanja sporov se mediacija razlikuje predvsem po tem, da je prostovoljna in da postopek vključuje mediatorja (nevtralno tretjo osebo), ki s soglasjem strank skuša doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz pogodbenega ali drugega pravnega razmerja ali je v zvezi z njim.

Za razliko od mediacije so pravdni postopki na sodišču dolgotrajni, potekajo po procesnih pravilih in z določenimi pravnimi sredstvi ter ob visokih stroških (takse, izvedenska mnenja, stroški odvetnikov in drugo), sodišče pa v teh postopkih odloča samo v okviru tožbenih zahtevkov strank. V postopku mediacije pa lahko stranke razrešujejo vsebinsko povezana, a pravno ločena vprašanja in na ta način rešijo celotno medsebojno sporno razmerje.

Postopek sodišču pridružene mediacije

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2024

Avtorica:
mag. Irena Prodan

Ne spreglejte tudi:

Sklepanje in izpolnjevanje pogodb | Ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti

Priprava, sklepanje in izpolnitev pogodb v nabavi | Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev

Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC | Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €