Izobraževanja s področja graditev objektov

Z novim Gradbenim zakonom (GZ-1), ki se uporablja od 1. junija, je odpravljena anomalija glede pravic vodij del, ki so opravili strokovni izpit v skladu z ZGO-1.

S 1. junijem 2022 bodo tako lahko vodje del za manj zahtevne objekte z višješolsko izobrazbo, opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del v skladu z ZGO-1, ki so bili na dan začetka uporabe Gradbenega zakona (GZ), torej 1. junija 2018, vpisani v imenik vodij del in imajo najmanj deset let delovnih izkušnjah pri gradnjah, pri čemer lahko izpolnijo pogoj desetih let delovnih izkušenj pri gradnjah še tudi v treh letih po začetku uporabe Gradbenega zakona (GZ-1), torej do 31. maja 2025, pridobili pooblastilo za zahtevne objekte.

Gradbeni zakon (GZ) namreč ni predvidel okoliščin, do katerih je prišlo v praksi, ko so posamezniki na dan pred začetkom uporabe Gradbenega zakona (GZ) lahko nastopali kot odgovorni vodje del za manj zahtevne objekte in bi si samo po pridobitvi dodatnih treh let delovnih izkušenj pri gradnjah skladno z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1 lahko pridobili pooblastilo za zahtevne objekte in se vpisali v imenik pooblaščenih inženirjev kot odgovorni vodje del za zahtevne objekte.

Poleg tega si bodo lahko pravico do poklicnega naziva vodja del po 1. juniju 2022 pridobili tudi posamezniki z višješolsko strokovno izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri ter opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del v skladu z ZGO-1 in najmanj desetimi leti delovnih izkušenj, pri čemer bodo posamezniki z višješolsko izobrazbo dobili pooblastilo za zahtevne objekte, posamezniki s srednješolsko izobrazbo pa za manj zahtevne objekte.

Tudi v tem primeru Gradbeni zakona (GZ) ni predvidel okoliščin, ko so posamezniki na dan pred začetkom uporabe Gradbenega zakona (GZ), torej 1. junija 2018, izpolnjevali vse pogoje za vpis v imenik IZS kot odgovorni vodje del, vendar so vloge za vpis oddali po tem datumu, zaradi česar niso izpolnjevali pogojev za vpis po prehodnih določbah Gradbenega zakona (GZ) – drugi odstavek 120. člena.

Za vse novosti in spremembe kliknite tukaj.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Nova GRADBENA zakonodaja (GZ-1) – Sistematični pregled vseh sprememb in novosti

Vpliv NOVE gradbene zakonodaje (GZ-1) na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov – Nujno potrebna uskladitev pogodb z novo gradbeno zakonodajo in uporaba Posebnih gradbenih uzanc

Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC – Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti – Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj – BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja – Uspešno medsebojno sodelovanje različnih inženirskih strok

Strokovnjak in tudi odličen vodja – Razvoj vodstvenih veščin za strokovnjake v vlogi (projektnih) vodij

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €