Novi predpisi

Pravila o spremembi in dopolnitvi Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 62/2019)

Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 62/2019)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 62/2019)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 64/2019)

Splošni akt o spremembi Splošnega akta o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 68/2019)

Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja (Uradni list RS, št. 68/2019)

Pravilnik o spremembi Disciplinskega pravilnika Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 68/2019)

Spremembe in dopolnitve Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 68/2019)

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2020 (Uradni list RS, št. 69/2019)

Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2020 (Uradni list RS, št. 70/2019)

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 76/2019)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Uradni list RS, št. 77/2019)

Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/2019)

→ Celoten seznam je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2020

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €