Novi predpisi

Ukaz o postavitvi stalne predstavnice Republike Slovenije pri Mednarodni agenciji za obnovljive vire energije (IRENA) (Uradni list RS, št. 131/2022)

Uredba o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev (Uradni list RS, št. 132/2022)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A) (Uradni list RS, št. 133/2022)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C) (Uradni list RS, št. 140/2022)

Akt o ustanovitvi Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 142/2022)

Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 142/2022)

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2022 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS, št. 146/2022)

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/2022)

Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce (Uradni list RS, št. 147/2022)

Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2023 (Uradni list RS, št. 148/2022)

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 151/2022)

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce (Uradni list RS, št. 154/2022)

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2023 (Uradni list RS, št. 156/2022)

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) (Uradni list RS, št. 158/2022)

Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 161/2022)

→ Celoten seznam novih predpisov in slovenskih standardov je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2023

Ne spreglejte tudi strokovnih predstavitev:

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

NOVA PRAVILNIKA in TEHNIČNI SMERNICI za nizkonapetostne inštalacije in zaščito pred delovanjem strele – Vse na enem mestu

Vse o JAVNIH naročilih GRADNJE objektov – Novela Zakona o javnih naročilih ZJN-3D in POGODBA o javnem naročilu za izvedbo gradnje objektov

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €