Novi predpisi

Novi predpisi 2024-1

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 108/2023)

Uredba o spremembah Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 113/2023)

Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 113/2023)

Uredba o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 116/2023)

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 117/2023)

Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Uradni list RS, št. 117/2023)

Akt o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev (Uradni list RS, št. 118/2023)

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2023 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS, št. 118/2023)

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 120/2023)

Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 (Uradni list RS, št. 121/2023)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 121/2023)

Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024–2033 (ReJSV24–33) (Uradni list RS, št. 122/2023)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 124/2023)

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 124/2023)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o radijski opremi (Uradni list RS, št. 124/2023)

Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za januar, februar in marec 2024 (Uradni list RS, št. 127/2023)

Pravilnik o spremembi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 129/2023)

Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2024 (Uradni list RS, št. 129/2023)

Uredba o dopolnitvah Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 132/2023)

Zakon o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A) (Uradni list RS, št. 133/2023)

Akt o dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 5/2024)

Pravila o spremembah in dopolnitvi Pravil za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 6/2024)

Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1) (Uradni list RS, št. 12/2024)

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €