Obvezna postavitev polnilnic za električna vozila pri gradnji in prenovi poslovnih in stanovanjskih stavb...

Novi predlog Zakona o učinkoviti rabi energije je bil v javni obravnavi do 4. maja in vsebuje tudi obvezno postavitev polnilnic za električna vozila povzeto po direktivi 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, ki definira povprečno število polnilnih mest in sicer vsaj eno polnilno mesto na 10 avtomobilov, pri čemer se upoštevajo tudi tip avtomobilov, tehnologija polnjenja in zasebna polnilna mesta, ki so na voljo. Rok za prenos sprememb v nacionalni pravni red po direktivi o energetski učinkovitosti je 30. junij 2020.

Tako bi moralo biti pri novih stavbah in pri večjih prenovah poslovnih stavb vsako deseto parkirno mesto pred stavbo ali v garaži opremljeno z električno polnilnico, vsako peto parkirno mesto pa s predinštalacijami, da se bo lahko v prihodnje namestila električna polnilnica na vsako peto parkirno mesto. Pri večstanovanjskih stavbah je potrebno narediti predinštalacijo na vsakem desetem parkirnem mestu. Pri prenovi to velja za vse stavbe kjer bo vložena oz. je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

Omogočeno pa bo moralo biti tudi dinamično upravljanje obremenitve in daljinsko upravljanje. Razloga sta dva in sicer z vidika uporabnikov električnih polnilnic in pa z vidika omrežja, da se s priključevanjem novih polnilnih mest ne presega dosedanje obremenitve napajalnega omrežja.  V nadaljevanju bo za to sprejet tudi pravnik, ki bo obravnaval podrobnosti.

Za vse informacije kako bo urejena tudi požarna varnost in vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju in vzdrževanju elektro polnilnih postaj kliknite tukaj.

Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozilaDodatno gradivo pa je tudi strokovni priročnik:
Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila., ki si ga lahko zagotovite po znižani ceni. Naročilo tukaj.

Redna cena: 78,00 €
Znižana cena: 28, 00 €

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:
POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – vse od postavitve do preizkušanja varnosti delovanja v 10-ih korakih – Nova zakonodaja in zadnje stanje tehnike na primerih iz prakse

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE, obnovljivih virov & učinkovite rabe energije in električne mobilnosti – Vse na enem mestu

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje – v skladu z novo zakonodajo in s standardom SIST EN 61400-2 za poslovne in stanovanjske objekte

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €