Obvladovanje ELEKTROSTATIKE v delovnem okolju

V proizvodnji elektronike kot ESD zaščita, v »EX« področjih, tam, kjer so v prostorih in na izdelkih zahteve po tehnični čistoči, v čistih sobah, v prostorih, kjer potekajo dela s prašnimi materiali in tudi v dejavnostih kot so medicina, optika, finomehanika, telekomunikacije, v dejavnostih kjer se predelujejo termoplasti, plastični izdelki, …

Za naročnike Elektrotehniške revije – 20% popust
Postanite naročnik tukaj.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na praktični delavnici pridobili tudi 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

V skladu z 10. členom Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, boste po dogovoru z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, udeleženci prejeli 12 točk.

Elektrostatika je vedno in povsod okoli nas. Elektrostatika je muhasta, nepredvidljiva, njena neprijetna narava zna tudi presenetiti. Področje elektrostatike pa je posebno področje elektrotehnike.

Elektrostatika je naraven pojav. Poraja se med osnovnimi delci našega sveta, to je med atomi. Nastaja v nanometerskih plasteh v materialih, ki se dotikajo in medsebojno ločujejo. Kadar se dve površini materialov, tudi molekul, dovolj hitro ločujeta, se mehansko delo ločevanja pretvori v elektrostatično (beri: v električno) energijo. Čeprav so elektrostatične napetosti zelo visoke, je lahko energija (elektrostatični naboj) elektrostatične naelektritve relativno majhna. Kapacitivno vezana elektrostatična energija (elektrostatični naboj) v svoji okolici ustvarja elektrostatično polje. Razelektritev nakopičenega elektrostatičnega naboja skozi dielektrik na drug električni potencial je zelo hiter časovni pojav – ki postane zaradi energijske gostote neprijeten in lahko tudi zelo nevaren!

TERMIN: 15. 10. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Da ne bo elektrostatika nevaren partner, jo moramo obravnavati specifično:

 • uporabimo posebne pristope, metode in razmišljanja,
 • uporabljamo »antistatične« materiale s poznano površinsko upornostjo (električni izolatorji niso zaželeni),
 • ozemljevanje je nujno, preprečujemo pa »trda« razelektrevanja,
 • uporabljamo posebne merilne instrumente,
 • relativna vlaga v zraku je pomemben del obvladovanja elektrostatike,
 • za preprečevanje in uravnavanje elektrostatičnih naelektritev uporabljamo ionizatorje,
 • izdelan pa mora biti tudi plan, urnik in evidence elektrostatičnih preverjanj in potrjevanj.

Elektrostatika lahko postane tako nenevaren in koristen partner: elektrostatično barvanje, povezovanje dveh površin, tehnologija IML, tudi fotokopirni stroji in inkjet tiskalniki delajo zaradi elektrostatičnega pojava naelektritve …

Strokovno usposabljanje je namenjeno obvladovanju elektrostatike pri:

 • rokovanju z elektrostatično občutljivimi elektronskimi komponentami,
 • obvladovanju elektrostatičnih pojavov z vidika nevarnega vžiga in elektrostatičnega udara,
 • obravnavi elektrostatike pri zahtevah po tehnični čistoči.

Strokovno usposabljanje je namenjeno:

 • odgovornim osebam in zaposlenim, ki delajo na področjih oz. v delovnih okoljih z elektrostatičnimi pojavi v proizvodnji, pri sestavljanju, inštaliranju, pakiranju,
 • označevanju, servisiranju, v skladiščih, med prevozom in med preverjanjem, potrjevanjem, …
 • strokovnjakom, ki načrtujejo področja oz. naprave brez elektrostatičnih pojavov in skrbijo za elektrostatično urejenost,
 • strokovnim osebam na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • in drugim, ki jih to strokovno področje zanima.

Program

Uvod v elektrostatiko, osnove elektrostatike, osnove elektrotehnike

Izvor elektrostatike, elektrostatični pojavi, naelektritev v elektrostatičnem in elektromagnetnem polju, naelektrevanje in razelektrevanje z ozemljitvijo ali dotikom, elektrostatika in električni prevodniki in električni izolatorji, elektrostatično naelektrevanje osebja

ESD materiali

ESD koordinator

ESD standardi:

 • SIST EN 61340-5-1:2017
 • IEC 61340-5-1; Izdaja 2.0 (2016-05) in ANSI/ESD S20.20 (2014-07)

ESD označevanja

EPA prostor, osebna ESD oprema, ESD oprema v EPA, obnašanje v EPA, čiščenje, vzdrževanje

Merjenja za ESD preverjanja ESD potrjevanja

Uporaba merilnih instrumentov in merilne metode

Praktično merjenje ozemljitvenih upornosti, površinskih upornosti, volumenskih upornosti, upornosti točka-točka, električnih poljskih jakosti, napetosti naelektritve osebe

ESD embalaže

ESD talne površine, čiščenje in vzdrževanje

Uporaba ionizatorjev, vzdrževanje, čiščenje

Tehnična čistoča čiščenja površin z ioniziranim zrakom

Praktični prikazi (ne)obvladovanja elektrostatike

Odgovori na vprašanja in zaključna diskusija

Osnovne kratice in oznake

Predavatelj

Daniel Knez, univ.dipl.inž.el.
je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko na področju meritev in regulacij. Poldrugo desetletje je bil zaposlen v Gorenju, med drugim tudi kot tehnični direktor v tedanji tovarni televizorjev. Delal je tudi področju razvoja – skupaj s Fakulteto za elektrotehniko in Institutom Jožef Stefan – na področju razvoja medicinske elektronike in opreme.

V zadnjih tridesetih letih pa je razvil in vodil svoje podjetje. Sčasoma, v zadnjih dveh desetletjih, je postala elektrostatika nosilni program podjetja. Ker je bilo podjetje v glavnem usmerjeno v »prakso«, je na slovenski trg in trge sosednjih držav pripeljalo mnoge rešitve za obvladovanje elektrostatike pri rokovanju z elektrostatično občutljivo elektroniko. S pomočjo partnerjev iz Nemčiji je bilo v Slovenijo prinešenih mnogo znanj – rešitev v proizvodnjah, na področju merilne opreme in merilnih metod, dobro poznavanja standardov (IEC 61340-5-1 in ANSI/ESD S20.20) in izvedenih vrsto strokovnih usposabljanj o elektrostatiki. Pridobljena tudi mednarodna licenca ESD tehnika. Potrdilo ESD Forum / ESD Association 2016 je strokovna potrditev za izvajanje ESD presoj v Sloveniji in tujini.

Ker se problemi elektrostatike ne pojavljajo le v elektroniki, zna predavatelj z izkušnjami in svojo merilno opremo »posredovati« tam, kjer je lahko elektrostatika nevaren in neprijeten partner:

 • v eksplozijsko ogroženih področjih
 • pri rokovanju z elektrostatično intenzivnimi materiali (aplikacija ionizatojev)
 • v primerih potreb po tehnični čistoči (čiščenje z ioniziranim zrakom, čiste sobe)
 • in tudi tam, kjer postane elektrostatika tehnološka dobra možnost oz. priložnost (IML).

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

228,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 278,16 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Naročniki Elektrotehniške revije: 20 % popust za strokovna izobraževanja. Postanite naročnik tukaj.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €