Omrežnina ni strošek, je investicija v našo prihodnost

Na novinarski konferenci Energetske zbornice Slovenije, krovne organizacije proizvajalcev, distributerjev in operaterjev na trgu plina in elektrike, in Agencije za energijo, ki s svojo vlogo regulatorja zagotavlja enakopraven položaj vseh udeležencev na energetskem trgu, sta predsednik zbornice mag. Aleksander Mervar, direktor ELES, kombiniranega operaterja prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega sistema, in direktorica agencije mag. Duška Godina predstavila stanje in potreben razvoj elektroenergetskega omrežja ter spregovorila o tem, zakaj potrebujemo prenovo sistema obračunavanja rabe omrežij in kako bo spremenjena omrežnina vplivala na potrošnike in gospodarstvo. O pričakovanih spremembah je namreč veliko govora, skrbi in tudi zavajanja o tem, koliko bomo v prihodnje plačevali za omrežje in za kaj bodo sredstva porabljena.

Ne bo nam treba kuhati ponoči, uporaba toasterja nas ne bo udarila po žepu. Obračun omrežnine sam po sebi ne prinaša dviga omrežnine, za gospodinjstva pa bodo letni stroški omrežnine celo nekoliko nižji.

Predvsem izračuni prihodnjih stroškov, ki upoštevajo zgolj uporabo časovnega bloka 1, so zavajajoči. Časovni blok 1 nastopi v obdobju, ko je omrežje najbolj obremenjeno, in sicer le ob delavnikih v višji sezoni, torej zgolj v štirih mesecih leta, zato bo omrežnina za vse odjemne skupine v tem obdobju višja. V obdobju nižje sezone, torej preostalih osem mesecev, pa bodo stroški omrežnine nižji, kar v naslednjih dveh letih na letni ravni pomeni, da bodo za gospodinjstva ob nespremenjenih navadah praviloma enaki oziroma celo nekoliko nižji.

Analiza EUROSTAT za leto 2023 razkriva, da so le v štirih državah Evropske unije končne cene oskrbe z električno energijo za gospodinjstva nižje kot v Sloveniji. Upoštevaje vse odjemalce so bile končne cene v Sloveniji pod povprečjem Evropske unije, pa tudi stroški omrežnine so za slovenske odjemalce nižji od povprečja v Evropski uniji.

Prihodki iz naslova omrežnine, potrebni za nemoteno delovanje elektrooperaterjev, ostajajo enaki že tri leta kljub dvigu stroškov v letu 2023.

Prenova obračuna in spodbujanje spreminjanja navad za razbremenjevanje omrežja sta usmerjena v zagotavljanje dolgoročnih ciljev na področju oskrbe z energijo. Prilagajanje odjema lahko pripomore k učinkovitejšemu zelenemu prehodu.

Dogajanje na energetskih trgih v zadnjih dveh letih nas usmerja k še hitrejšemu vključevanju obnovljivih virov energije v sistem in ozelenitvi tudi drugih sektorjev porabe energije, zlasti ogrevanja in prometa. Do leta 2050 je glede na leto 2020 načrtovana od 39- do 52-odstotna povečana poraba električne energije, s tem pa je povezana tudi izrazito povečana konična obremenitev omrežja. Elektroenergetsko omrežje ni pripravljeno na množično vključevanje toplotnih črpalk in električnih polnilnic v sistem, razvoj omrežij brez prilagajanja odjema pa bi bil prepočasen in predrag. Tudi druge države članice Evropske unije se soočajo s temi izzivi, kot je razvidno iz nedavne napovedi Nemčije o znižanju priključnih moči odjemalcev. Prenova obračuna, usmerjena v razbremenitev omrežja v časih manjše obremenitve, je ključna za učinkovit zeleni prehod in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Spremembe, ki se obetajo, niso namenjene kaznovanju, temveč spodbujanju odjemalcev, da aktivno sodelujejo v zelenem prehodu.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

OMREŽNINA – nova metodologija obračunavanja | Učinkoviti ukrepi za optimizacijo stroškov električne energije | Nov tarifni sistem s 1. oktobrom 2024

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo | Nova zakonodaja in tehnologije, Tehnične smernice in zadnje stanje tehnike

Nova zakonodaja na področju SAMOOSKRBE z energijo, rabe obnovljivih virov & učinkovite rabe energije, električne mobilnosti ter pogojev priključitve naprav | Vse na enem mestu

POUČEN UPRAVLJALEC MALE ELEKTRARNE – zakonsko obvezno usposabljanje lastnikov | Lastnik male elektrarne je odgovoren za varno in zanesljivo obratovanje male elektrarne in je lahko kaznovan v kolikor ne izpolnjuje zakonodajnih zahtev. Usposabljanje v skladu s prenovljeno zakonodajo

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €