Omrežnina: prikaz rešitev aktivnega odjema in proizvodnje ter procesa načrtovanja prehoda na t. i. »aktivne odjemalce«

Agencija za energijo je 25. novembra 2022 sprejela Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22, 161/22, 50/23, 71/23 in 117/23) z začetkom uporabe s 1. oktobrom 2024.

Razlogi za vzpostavitev nove metodologije za obračunavanje omrežnine

Dogajanje na energetskih trgih v zadnjih dveh letih nas usmerja k še hitrejšemu vključevanju obnovljivih virov energije v sistem in ozelenitvi tudi drugih sektorjev porabe energije, zlasti ogrevanja in prometa.

Do leta 2050 je glede na leto 2020 načrtovana od 39- do 52-odstotna povečana poraba električne energije, s tem pa je povezana tudi izrazito povečana konična obremenitev omrežja.

Elektroenergetsko omrežje ni pripravljeno na množično vključevanje proizvodnih naprav (sončnih, vetrnih elektrarn), toplotnih črpalk in električnih polnilnic v sistem. Razvoj omrežij brez prilagajanja odjema pa bi bil prepočasen in predrag.

Prenova obračuna (nov tarifni sistem) je usmerjena v razbremenitev omrežja v času večje obremenitve in je ključna za učinkovit zeleni prehod ter zanesljivo oskrbo z električno energijo.

Spremembe, ki se obetajo, so namenjene spodbujanju odjemalcev v t. i. »aktivne odjemalce«, ki aktivno sodelujejo pri zelenem prehodu.

Prihodnje stanje

Glavne značilnosti novega tarifnega sistema so:

  • obračun, ki temelji na 15-minutnih vrednostih,
  • uvedba dveh sezon – višje med novembrom in februarjem ter nižje med marcem in oktobrom,
  • pet časovnih blokov,
  • razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo.

Dogovorjena moč, na kateri temelji obračun omrežnine v posameznem časovnem bloku, bo določena na podlagi naših navad, na podlagi treh največjih konic porabe v zadnji višji sezoni, kar nazorno pove, da naših navad ne bo treba nujno spreminjati, pa bomo na letni ravni za omrežnino plačali približno enak znesek.

Prenova obračuna in spodbujanje spreminjanja navad sta namenjena razbremenjevanju omrežja v času, ko je to najbolj obremenjeno z vidika porabe električne energije in moči.

Prilagajanje »aktivnega odjema in proizvodnje« lahko pripomore k učinkovitejšemu zelenemu prehodu, s tem uporabniki prispevajo k optimizaciji distribucijskega elektroenergetskega sistema in tudi širše.

Uporabniki bodo lahko svoj odjem prilagajali tako po moči (kW) kot po porabljeni električni energiji (kWh) in s tem privarčevali.

Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine

Oblikovanje tarifne strukture v skladu z že opisanimi načeli sledi metodologiji,[1] opisani na sliki.

 → Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2024

Avtor:
mag. Andrej Zorec

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

OMREŽNINA – nova metodologija obračunavanja | Učinkoviti ukrepi za optimizacijo stroškov električne energije | Nov tarifni sistem s 1. oktobrom 2024

Novi ENERGETSKI ZAKON (EZ-2) | Pojasnila za odjemalce in proizvajalce električne energije | Finančne spodbude

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE – neodvisna in zanesljiva (samo)oskrba z električno energijo | Nova zakonodaja in tehnologije, Tehnične smernice in zadnje stanje tehnike

Male VETRNE ELEKTRARNE – načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje | V skladu z novo zakonodajo in slovenskimi standardi za poslovne in stanovanjske objekte

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €