Optimizacija proizvodnih procesov | Sodobne digitalne rešitve in umetna inteligenca

Učinkovita integracija sistemov SCADA, MES, ERP

V današnjem času hitrih tehnoloških sprememb in nenehnega iskanja konkurenčnih prednosti, je ključnega pomena, da podjetja učinkovito in celovito integrirajo svoje proizvodne procese.

Praktično naravnano strokovno izobraževanje je namenjeno prav temu – spoznali boste, kako lahko sistemi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), MES (Manufacturing Execution System) in ERP (Enterprise Resource Planning) prispevajo k optimizaciji proizvodnje, izboljšanju nadzora in povečanju produktivnosti.

TERMIN: 3. 9. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Skupaj z odličnim predavateljem boste raziskali, kako digitalizacija omogoča boljšo sledljivost, večjo fleksibilnost ter natančnejše in hitrejše odločanje.

Veselimo se vašega aktivnega sodelovanja in izmenjave izkušenj, saj boste skozi praktične primere in diskusije spoznali najboljše prakse in najnovejše trende na tem področju.

Poudarek izobraževanja je na praktičnem in računalniško podprtem načinu dela. Posamezne tehnike in metode bodo prikazane s konkretnimi primeri oziroma izračuni, kjer boste aktivno sodelovali tudi udeleženci izobraževanja (zaželena je raba kalkulatorjev in osebnih računalnikov).

Cilji strokovnega izobraževanja:

 • Razumevanje osnovnih konceptov:

pridobili boste temeljno razumevanje sistemov SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), MES (Manufacturing Execution Systems) in ERP (Enterprise Resource Planning) ter njihove vloge in pomena v proizvodnih procesih

 • Integracija sistemov:

spoznali boste načine učinkovite integracije SCADA, MES in ERP sistemov, kar omogoča nemoteno delovanje in povezovanje različnih proizvodnih in poslovnih funkcij.

 • Optimizacija proizvodnih procesov:

izobraževanje je osredotočeno na tehnike in metode optimizacije proizvodnih procesov s pomočjo digitalizacije, kar vključuje izboljšanje učinkovitosti, zmanjšanje stroškov in povečanje kakovosti proizvodnje.

 • Povečanje produktivnosti in fleksibilnosti:

spoznali boste, kako digitalizacija proizvodnih procesov prispeva k povečanju produktivnosti in fleksibilnosti, prilagajanju spremembam na trgu ter izpolnjevanju specifičnih potreb strank.

Vabljeni:

 •  vodje proizvodnje, osebe, ki ste odgovorni za optimizacijo proizvodnih procesov in izboljšanje operativne učinkovitosti
 • IT strokovnjaki, osebe, ki ste vključene v implementacijo, vzdrževanje in razvoj proizvodnih informacijskih sistemov
 • tehnologi in procesni inženirji, strokovnjaki, ki se ukvarjate z načrtovanjem, izvajanjem in optimizacijo proizvodnih procesov ter integracijo novih tehnologij
 • lastniki, direktorji in vodstveni kader, ki želite razumeti strateške prednosti digitalizacije proizvodnih procesov in njen vpliv na poslovno rast in konkurenčnost
 • svetovalci in analitiki, ki svetujete podjetjem pri digitalni transformaciji in implementaciji naprednih proizvodnih rešitev
 • vsi, ki želite nadgraditi svoje znanje o digitalizaciji proizvodnje, posamezniki, ki želite pridobiti nova znanja in vpoglede v najnovejše trende in tehnologije na področju digitalizacije in optimizacije proizvodnje.

Program

Kaj vse pomeni digitalizacija v proizvodnih podjetjih, trendi v svetu in v EU

Globalni razvojni trendi v proizvodnih sistemih s stališča Industrije 5.0

Kaj vse pridobite z vpeljevanjem digitalnih rešitev ter na katerih področjih je to nujno | Predstavitev rešitev

4-nivojska arhitektura digitalizacijskih tehnologij v proizvodnih sistemih

 • Sistem za upravljanje z viri podjetja (angl. Enterprise Resource Planning – ERP)
 • Sistem za upravljanje proizvodnje (angl. Manufacturing Execution System – MES)
 • Sistemi za nadzor in krmiljenje procesov (angl. angl. Supervisory Control and Data Acquisition – SCADA)

Integracija tehnologij simulacijskega modeliranje v EPR, MES in SCADA sistema v namen optimizacije procesov

Predavatelj

Robert OjsteršekDr. Robert Ojsteršek,

je docent za področje proizvodne tehnologije in sistemi v Laboratoriju za načrtovanje proizvodnih sistemov ter v Laboratoriju za simulacije diskretnih sistemov, Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru. Doktorski naziv je pridobil leta 2020, njegova bibliografija obsega več kot 140 objavljenih del, 17 znanstvenih člankov, 12 poglavij v znanstvenih monografijah, več znanstvenih konferenc itd. Kot gostujoči raziskovalec in predavatelj je gostoval na štirih tujih univerzah. Dr. Ojsteršek je vodil več kot 12 raziskovalno-razvojnih projektov za industrijo, je član uredniških odborov dveh znanstvenih revij. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo planiranje in terminiranje proizvodnje, evolucijsko računanje, večkriterijsko optimizacijo, simulacijsko modeliranje, sodelovalna delovna mesta in vizualno računanje.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

238,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

UgodnostiZgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €