Piramida avtomatizacije kot standard ANSI/ISA-95 ali IEC/ISO 62264

Standard ANSI/ISA-95 ali krajše ISA-95 z naslovom Integracija poslovnih in krmilnih sistemov (Enterprise-Control System Integration) ali tudi IEC/ISO 62264 sta skupaj razvila Mednarodno združenje za avtomatizacijo (ISA), prej znano kot Društvo za instrumentacijo, sisteme in avtomatizacijo, in Ameriški nacionalni inštitut za standarde (ANSI), da bi zagotovila modele in standardno terminologijo za izmenjavo informacij med poslovnimi in krmilnimi sistemi v tovarnah. Mnenja o tem standardu so različna. Poglejmo, kakšni so vidiki.

Odbor SP95 je začel razvijati standard ISA-95 leta 1995, ko so računalniki začeli prodirati v informacijske in nadzorne sisteme industrije. Cilj odbora SP95 je bil razviti standard, ki bi omogočil učinkovito povezovanje in integracijo med sistemoma ERP in MES. Zajema tudi raven senzorjev in fizičnih procesov.

Ta standard je bil razvit za vse svetovne tovarne, za uporabo v vseh panogah in v vseh vrstah proizvodnih procesov, ki so šaržni, kontinuirni in kosovni ali diskretni.

Z nadaljnjim razvojem proizvodnih sistemov se je pojavil izraz MOM (angl. Manufacturing Operations Management – upravljanje proizvodnih dejavnosti), ki označuje združitev ERP in MES. MOM je izraz za opredelitev celovitih informacijskih sistemov tovarne za proizvodnjo, ki se je bolj uveljavil v ZDA.

Šaržni, kontinuirni in kosovni izdelki ter procesi

Ameriški standardi lepo ločijo šaržne, kontinuirane in kosovne ali diskretne procese in tudi izdelke. V Evropi žal vse zelo različne tipe izdelkov in procesov marsikje obravnavajo enako, kar vodi v velike napake. Pri nas nekateri ekonomski eksperti ne ločijo niti med storitvami in industrijo, ki ima lahko 16 poslovnih funkcij več, ter vse gospodarstvo obravnavajo po storitvenem modelu – kot na primer trgovino ali turizem ipd.

Šaržni procesi se nahajajo predvsem v procesni in prehrambni industriji. Proizvodna šarža je določena količina izdelkov, ki so enako sestavljeni, obdelani v istih strojih, pod enakimi pogoji z enakimi recepti in procesi. Nastaja v proizvodnji, kjer izdelujejo materiale oziroma pripravljajo mešanico materialov, preden iz njih naredijo izdelke. Primer je pekarna, kjer v eni posodi zamešajo nabavljeno moko, vodo, jajca, sol. Vse štruce kruha, narejene iz testa ene posode, tvorijo isto šaržo. V isti lonec zatem zamešajo spet moko, ki ima lahko enako oznako, vendar pa ni ista kot v prejšnji šarži, prav tako niso iste ostale sestavine, zato je tudi šarža druga. Drugi primer je lahko pivovarna, jeklarna itd. Značilno za procesno proizvodnjo je tudi, da ima vhodne materiale brez oblike, kot so tekočine, sipki materiali, plini, energija itd. Izdelki – materiali v procesni tovarni so izdelani na podlagi formule ali recepta.

Kontinuirni proizvodni procesi trajajo neprestano 24 ur na dan, sedem dni na teden, vse leto itd. Primer je proizvodnja električne energije. Hidroelektrarna se ne sme ustaviti. Ustavitve so zelo redke, lahko tudi na več let zaradi obveznih remontov.

Kosovna ali diskretna proizvodnja proizvaja izdelke iz trdnih kosovnih materialov z natančno določeno obliko in dimenzijami ter drugimi lastnostmi (tolerance, trdota, hrapavost, trdnost, odpornost proti raznim vplivom …). Izdelki so lahko v serijah ali posamični, lahko jih ločimo tudi po šaržah istega vhodnega materiala, vendar so vsi kosovni izdelki. Izdelki so lahko sestavljeni iz več različnih delov, ki jih določa dokument, kosovnica. Izdelava kosovnih izdelkov poteka po delavniških in sestavnih risbah ali 3D-modelih. Izdelki, ki ustrezajo vsem predpisanim zahtevam, se štejejo za enake in so med seboj zamenljivi, čeprav imajo tudi serijske številke, lahko tudi številke šarže itd.

Standard ISA-95 temelji na predhodnem ameriškem referenčnem modelu Purdue (ime univerze) za računalniško integrirano proizvodnjo (angl. Purdue Reference Model for Computer Integrated Manufacturing).

Sestavlja ga šest delov:

Celoten članek je objavljen v elektrotehniški reviji, številka 1/2023

Avtor:
mag. Gorazd Rakovec

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje

Tehnična čistoča v industriji – nepogrešljiv spremljevalec – Standardi, tehnologije, sistemi in postopki za doseganje potrebnih stopenj tehnične čistoče | Elektronska industrija, izdelava mehanskih sklopov in plastičnih komponent, finomehanika, optika, … za čiste celice in prostore

Metode VREDNOTENJA in IZBIRE (investicijskih) projektov – Analiza stroškov in koristi

Specifikacija zahtev za programsko opremo – od ideje do opisa – Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov – Novi pristopi za uspešno dokončanje projektov!

Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV – Kako z manj viri doseči več?!

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €