POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV (4. del)

V zadnjem, 4. delu, vam bomo predstavili matematični model zanosa v delovnih ekipah ter v kakšnih ekipah se je smiselno pogovarjati o zanosu.

Preden pa pogledamo četrti matematični model, pa se ozrimo nazaj. Spoznali smo že:

Vsi predstavljeni modeli vam bodo v pomoč oz. so pristop k bolj ali manj kompleksnim odločitvam.

4. del
Model zanosa v delovnih ekipah
V kakšnih ekipah se je smiselno pogovarjati o zanosu? Zanos v delovnih ekipah.

V tem delu se osredotočamo na primer sprejemanja odločitev, kjer so posledice nepredvidljive, odgovornost pa je na samem odločevalcu.

Kot opisano v prvem delu, kjer smo predstavili osnovni matematični model (Kdaj se splača vlagati čas v na podatkih osnovanih odločitev?) uporaba posamezniku oz. vodji pomaga, da čas, ki ga ima na razpolago bolje izkoristi. Posameznika tako pripeljejo do meje dobro izkoriščenega časa. Če ob iskanju te meje pozabimo na spremljanje občutkov, je dolgoročni rezultat optimiranja časa lahko tesnoba ali apatija.

S spremljanjem in upravljanjem zadolžitev pa lahko vzdržujemo občutek zanosa, psihološko optimalne izkušnje. Zanos doživimo ob osredotočanju na jasne, primerno zahtevne cilje ob učinkoviti komunikaciji.

Model tovrstnega upravljanja dela, opredeli iskanje ravnovesja med koristnostjo dela in njegovo zahtevnostjo za posameznika, ter razumevanjem interesov ob zbiranju potrebnih informacij za delovanje modela.

Model nudi vpogled v dinamiko delovnih ekip, ki je koristen za vodje različnih področjih, ki želijo graditi na zaupanju in dobrih odnosih med zaposlenimi. Vodjo opolnomoči z znanji, ki bodo vodili do zagnanih sodelavcev, ki uživajo ob svojem delu.

Kako hitro in enostavno izdelati tak matematični model ter se tudi naučiti uporabiti tovrstna orodja za hitrejše in zanesljive odločitve, podkrepljeno s podatki in razumevanjem njihove kakovosti pridobite na praktično naravnanem izobraževanju Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV.

Avtor:
dr. Drago Bokal

Ne spreglejte:

Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV – Kako s čim manj viri doseči čim več?!

V praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje – Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.

Bodite ODLIČNI pri DOSEGANJU zastavljenih CILJEV – Presezite lastne omejitve in prepričanja, ki vas ovirajo do odličnosti in uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev s pomočjo novih dognanj nevroznanosti

6 stebrov UČINKOVITOSTI in OSREDOTOČENOSTI pri delu – Top Performance

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €