Postavitev ePOLNILNIC za električna vozila pri gradnji in prenovi stavb v skladu z novim predlogom Zakona o učinkoviti rabi energije

Vse o načrtovanju, postavitvi, varnem delovanju, vzdrževanju elektro polnilnih postaj in o dinamičnem polnjenju električnih vozil | Poslovne in večstanovanjske stavbe

Vsebina in program seminarja sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo interaktivni seminar potekal 29. oktobra 2020, od 9. do 14. ure.
Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 30 % popust.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Področje e-mobilnosti je povezano tudi z učinkovito rabo energije, energetsko učinkovitostjo, čistimi in energijsko učinkovitimi vozili za cestni prevoz in tudi z uporabo energije iz obnovljivih virov energije (OVE).

Število električnih in priključnih hibridnih avtomobilov z vključenimi lahkimi vozili, vključno z osebnimi vozili in lahkimi gospodarskimi vozili (ang. LDV) na cestah po svetu je leta 2018 preseglo 5 milijonov, istočasno je svetovni trg elektro polnilnih postaj v letu 2018 presegel 5 milijonov vseh treh ključnih vrst polnilnih postaj (domače, javne počasne in javne hitre polnillne postaje).

Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila

Vsem naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 50 % popust pri naročilu strokovnega priročnika.

Če še niste naročnik to lahko postanete tukaj.

 

TERMIN: 29. 10. 2020 (od 9:00 do 14:00)

Ključna direktiva na področju e-mobilnosti je Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva in iz nje izhajajoča slovenska Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Direktiva 2014/94/EU definira povprečno število polnilnih mest in sicer vsaj eno polnilno mesto na 10 avtomobilov, pri čemer se upoštevajo tudi tip avtomobilov, tehnologija polnjenja in zasebna polnilna mesta, ki so na voljo.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo novi Zakon učinkoviti rabi energije, ki določa ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, ki so namenjeni doseganju zanesljive oskrbe z energijo in rabe obnovljivih virov energije.

Zakon v 33. členu prinaša novosti tudi na področje zahtev za gradnjo polnilnih mest za električna vozila pri novih stavbah in pri večjih prenovah nestanovanjskih oziroma poslovnih stavb.

Bistvene novosti so naslednje:

 • pri graditvi in večjih prenovah nestanovanjskih stavb, mora biti vsako deseto parkirno mesto v garaži ali pred stavbo opremljeno z enim polnilnim mestom in nameščena infrastruktura za napeljavo vodov za električne kable na vsako peto parkirno mesto,
 • pri graditvi in večjih prenovah stanovanjskih stavb, ki imajo več kot deset parkirnih mest, je potrebna namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električne kable tako, da bo omogočeno polnjenje električnih vozil na vsakem parkirnem mestu.

V novrm zakonu je navedeno, da morajo nameščena polnilna mesta in infrastruktura omogočati za vsako parkirno mesto dinamično upravljanje obremenitve, ki mora omogočati:

 • hkratno polnjenje več električnih vozil z učinkovito uporabo razpoložljive moči,
 • lokalno upravljanje obremenitve z meritvijo skupne moči na dovodu v objekt,
 • zagotavljanje krmiljenja moči polnilnic iz oddaljenega centra in upravljanje moči polnilnic.

Ključna razloga sta dva in sicer eden je povezan z uporabniki električnih vozil in delovanjem vseh polnilnih mest hkrati drugi pa z vidika, da se s priključevanjem novih polnilnih mest ne presega dosedanje obremenitve napajalnega omrežja.

Na strokovnem seminarju bo zaradi novih zahtev iz novega Zakona učinkoviti rabi energije, obravnavana tudi požarna varnost elektro polnilnih postaj na osnovi Tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, 1. julij 2019.

Na podlagi praktičnih primerov in izkušenj, doma in iz tujine, bodo predstavljeni tudi različni načini izvedbe priključevanja polnilnih postaj v stanovanjskih in poslovnih objektih tudi v povezavi s sončno elektrarno. Prikazano bo tudi delovanje dinamičnega upravljanja obremenitve tako za stanovanjske kot poslovne stavbe in njegov pomen v vsakdanji uporabi.

Program

Zakonodaja, predpisi in subvencije:

 • Predstavitev evropskih direktiv prehoda na nizko/brez-ogljično družbo in Zeleni dogovor- Energetski zakon,
 • Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu,
 • Novi Zakon o učinkoviti rabi energije,
 • Subvencije.

Način izvedbe polnilnih postaj za električna vozila:

 • lokacije,
 • trase,
 • priklop na elektro omrežje uporabnikov,
 • umestitev elektro polnilnih postaj v prostor,
 • želje uporabnikov, …

Požarna varnost polnilnih postaj za električna vozila:

 • Tehnična smernica TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah,
 • Novi Zakon o učinkoviti rabi energije – vpliv na požarno varnost pri novih stavbah in pri večjih prenovah poslovnih stavb.

Načrtovanje in izbor najnovejših tehnoloških rešitev v skladu z veljavno zakonodajo, direktivami in standardi (za AC in morebiti DC polnilna mesta):

 • za AC in morebiti DC polnilna mesta,
 • dinamično upravljanje obremenitve,
 • pametni energetski produkti za objekte,
 • praktični primeri.

Vzdrževanje elektro polnilnih postaj:

 • preizkus in meritve naprave,
 • vzdrževanje,
 • monitoring in upravljanje.

Predavatelja

Andreja Belavić Benedik, univ.dipl.inž.el.
je bila zaposlena na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer je bila kot vodja Oddelka za učinkovito rabo in obnovljive vire energije odgovorna za politiko na tem področju. Od julija 2018 je prokuristka v družinskem podjetju A-SOL energija d.o.o., katere osnovna dejavnost je montaža fotonapetostnih naprav za samooskrbo z električno energijo, tako za posameznike kot za večje poslovne subjekte. Aktivno je sodelovala pri sprejemanju Direktive o spodbujanju obnovljivih virov energije na evropski ravni in njeni implementaciji v slovenski pravni red, poleg tega pa je bilo njeno področje tudi zakonodaja s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, in njihovega energijskega označevanja. Sodelovala je pri projektih CA-RES in ERA-Net Smart Grids Plus, bila članica SS SIST EIT in Odbora za električno varnost. Izkušnje ima tudi s področja varnosti električnih proizvodov, saj je bila vodja delovne skupine za nadzor na Tržnem inšpektoratu RS. V času od leta 2011 je objavila več strokovnih člankov v zvezi z zakonodajo, standardizacijo in fotonapetostno tehnologijo, aktivno pa je sodelovala tudi s slovensko prevajalsko službo Evropskega parlamenta pri uvajanju novih terminov s slovenski jezik.

mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.
prokurist podjetja E prihodnost d.o.o., kjer vodi projekte na področju obnovljivih virov energije (OVE) z dolgoletnimi izkušnjami na področju energetike v Sloveniji, konkretno na področju distribucije električne energije in električnih inštalacij. Ima bogate izkušnje pri vodenju in projektiranju projektov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, na področju električnih inštalacij in električne opreme, OVE in elektro polnilnih postaj, kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta. Je tudi član tehničnega odbora TC SIST/TC CEV Cestna osebna in gospodarska električna vozila in tehničnega odbora TC SIST/TC Električne inštalacije, kjer aktivno sodeluje pri pripravi in sprejemanju standardov na področju polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil. Od leta 1995 do danes je objavil več člankov in raziskav s področja energetike, področja sončne energije, vetrne energije, ekološke in nizkoenergijske gradnje ter električne mobilnosti.
Je član upravnega odbora matične sekcije elektro inženirjev (UO MSE) in član regijskega odbora pisarne IZS v Mariboru.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

198,00 € + DDV

Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 30 % popust: 139,86 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 170,63 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti za to izobraževanje ne veljajo.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €