Postavitev ter vzdrževanje in upravljanje električnih polnilnih postaj

Vedno večja stopnja rasti električnih avtomobilov je skladna s potrebo po namestitvi večjega števila polnilnih postaj kot predpogoja za rast večine trgov električnih avtomobilov, ki se v EU in Sloveniji povečuje. Vse to pomeni pozitiven trend in spodbuja gradnjo polnilnih postaj za električna vozila za počasno in hitro polnjenje, tako javnih kot tudi zasebnih.

Pričakovati je, da bo električna mobilnost v Evropi v prihodnosti še naprej v porastu, polnilne postaje za električna vozila pa naj bi postale osnovna infrastruktura na evropskih cestah.

Nova zakonodaja, tehnične smernice, navodila in razvojni načrti vezani na področje električne mobilnosti

Smernice in standardi znatno zmanjšujejo vsa tveganja, kot so nove tehnologije, elektroenergetski sistemi, ogrožanje ljudi, živali in premoženja, obnovljivi viri energije, naložbe in okolje za zainteresirane strani, kar je bistveno za zagotavljanje virov in obvladovanj tveganj za prehod na električno mobilnost.

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2021

Avtor:
mag. Andrej Zorec, univ.dipl.inž.el.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €