Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov

UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Vsebina in program strokovnega seminarja sta prilagojena on-line izvedbi.
Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 20 % popust.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Z novo gradbeno zakonodajo so postopki dovoljevanja gradenj in dovoljevanja uporabe objektov v celoti prenovljeni in tako so v Gradbenem zakonu spremembe, ki so prinesle tako skrajšanje postopkov kot zmanjšanje obsega dokumentacije. Dodatne novosti pa je prinesel tudi Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in sedaj še tudi predlog novega Gradbenega zakon (GZ-1).

TERMIN: 13. 5. 2021 (od 9:00 do 14:00)

Za učinkovito uporabo vseh možnosti, ki jih v zvezi s postopki dovoljevanja gradnje in uporabo objektov ponuja nova gradbena zakonodaja, se je potrebno najprej seznaniti s potekom in posebnostmi upravnih postopkov ter z novimi in bistvenimi zakonodajnimi določbami:

 • pričetek gradnje,
 • spremembe v zvezi z dokazovanjem lastninske pravice na zemljišču potrebnem za gradnjo,
 • podrobneje je določena vsebina mnenj v postopkih dovoljevanja gradnje,
 • spremembe so glede popolnosti zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje,
 • novosti so tudi glede udeležbe nevladnih organizacij v postopkih dovoljevanja gradnje,
 • poenostavljen postopek prevlade druge javne koristi,
 • in drugo … (podrobneje razloženo tekom programa strokovnega seminarja).

Novela Gradbenega zakona je prinesla podaljšanje roka za uskladitev pogojev za izvajalca (vodje del).

Predlog novega Gradbenega zakona (GZ-1) pa prinaša še obsežnejše spremembe in novosti na tem področju s čimer bo možno postopke v zvezi z gradnjo izvesti hitreje in učinkoviteje, zagotovljeno bo enako varovanje javnega interesa ter pravno varnost vseh udeležencev pri graditvi, na primer. prek določil GZ-1 bo lahko investitor gradbeno dovoljenje pridobil po skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni po oddani vlogi, Vloge bodo obravnavane preko državnega oblaka eProstor ter eGraditev, …

Program

Upravni postopki v zvezi z dovoljevanjem graditve objektov:

 • osnovna načela upravnega postopka
 • postopek za izdajo predodločbe
 • predhodni preizkus vplivov na okolje
 • postopek za izdajo gradbenega dovoljenja:
  1. po izvedbi ugotovitvenega postopka
  2. v skrajšanem postopku
  3. za del objekta
 • postopek za izdajo integralnega dovoljenja
 • integralni postopke za izdajo gradbenega dovoljenja

Podrobno o posameznih inštitutih postopka izdaje gradbenega dovoljenja:

 • vabljenje v postopek
 • stranke v postopku
 • sprememba vloge
 • dokazni postopek
 • odločba:
  1. gradbeno dovoljenje
  2. zavrnilna odločba
 • pravna sredstva:
  • pritožba zoper odločbo
  • pravna sredstva zoper sklep v upravnem postopku (sklep o popolnosti vloge)
 • podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja

Postopek izdaje integralnega dovoljenja in spremembe v GZ-1:

 • stranke
 • okoljski postopki v integralnem postopku
 • odločitev o zahtevku
 • pravna sredstva
 • odločanje o zahtevku

Upravni postopki v zvezi z uporabo objekta:

 • uporabno dovoljenje – splošno
 • uporabno dovoljenje za zahtevne objekte in objekte z vplivi na okolje
 • uporabno dovoljenje za manj zahtevne in nezahtevne objekte
 • poizkusno obratovanje
 • tehnični pregled

Legalizacije:

 • upravni postopek legalizacije
 • postopek za izdajo odločbe za objekt daljšega obstoja

Drugi postopki:

 • inšpekcijski postopki
 • prijava pričetka del

Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

© Agencija POTI d.o.o.. Vse pravice pridržane.
V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe izobraževanja.

Lokacija

Agencija POTI

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pokaži na zemljevidu >

Kotizacija

208,00 € + 22%

Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 20 % popust: 166,40 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 203,01 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Za ta seminar dodatne ugodnosti ne veljajo.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €