Portable Residual Current Device

Portable Residual Current Device je napravica, ki je vključena v kabelski dovod prenosnega (angl. portable) potrošnika in ima kar nekaj življenjsko pomembnih funkcij. Navadno je izvedena kot del podaljševalnega kabla in je glede na mesto uporabe narejena v visokem zaščitnem razredu (IP). Pri nas se ne uporablja prav veliko, ker je z varnostjo povezane zaščite še dokaj malo in ne uživa tako velike pozornosti kot drugod. V tujini je ponekod kar predpisana in je obvezni sestavni del električne opreme gradbišč, gasilske in reševalne opreme, kmetijske mehanizacije in še v domači hiši pri uporabi električne kosilnice ali električnih škarij za obrezovanje.

Njegova osnovna vloga je povsem enaka kot pri navadnem stikalu RCD: zanesljiv in pravočasen odklop pri vseh okvarah, kjer bi tekel tok okvare delno ali v celoti v zemljo. Osnovna tipa PRCD-2P in PRCD-3P torej zanesljivo odklopita enofazni ali trifazni potrošnik od omrežja. Odklopljena sta tako linijski kot tudi nevtralni vodnik. Nadtokovne in kratkostične zaščitne funkcije PRCD nima! Okvar na tokokrogih L-N ali L-L PRCD ne čuti. Deluje torej samo pri okvarah na tokokrogih L-PE. Proti zemlji torej, kjer je proti zemlji lahko tudi del našega telesa! Povsem enako kot pri navadnem stikalu RCD. Razlike med PRCD in RCD so v povezavi in nadzoru zaščitnega (PE) rumeno-zelenega vodnika in poleg linijskih (L) ter nevtralnega (N) vodnika še odklop zaščitnega vodnika.

Stikalo PRCD se odzove pri diferenčnih tokih, ki so večji kot 30 mA (IΔn ≥ 30 mA). Nekateri proizvajalci nudijo tudi občutljivejše izvedbe, ki delujejo že pri IΔn ≥ 10 mA. Okvarni tok, ki je manjši od 30 mA in je manj nevaren ter ga človeško telo še lahko prenese, ne aktivira PRCD. Strese pa nas kar občutno.

Enostavnejši in tudi cenejši izvedbi PRCD sta namenjena zaščiti na enofazno ali na trifazno električno inštalacijo priključenih uporabnikov. To sta PRCD tipa 2P in PRCD tipa 3P, ki ne preverjata neprekinjenosti in breznapetostnega stanja zaščitnega (PE) vodnika. Oznake tipov niso pri vseh proizvajalcih enake.

Za delovanje diferenčne zaščite je neobhodno potreben zanesljiv PE-vodnik, ki pri navadni električni inštalaciji ne sme in more biti prekinjan. PRCD tipa S med svojim delovanjem nadzira njegovo neprekinjenost in v primeru, da zazna povečanje njegove upornosti, izvede nepreklicen odklop napajanja potrošnika.

→ Članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2020

Avtor:
Andrej Kos

Električne meritve - posodobljena in razširjena izdaja

Vsem naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 15 % popust pri naročilu strokovnega priročnika.

Če še niste naročnik to lahko postanete tukaj, priročnik pa lahko naročite tukaj.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €