Predlog novega Zakona o oskrbi z električno energijo

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Zakona o oskrbi z električno energijo, s katerim želijo zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z električno energijo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Namen zakona je uskladitev s pravom Evropske unije. Popolnoma na novo pa se urejajo pravice končnih odjemalcev, napredno merjenje, definira se energetska revščina, ureja se lastništvo in upravljanje hranilnikov električne energije, energetski regulator pa dobiva več pristojnosti.

→ Več o tej vsebini si preberite v Elektrotehniški reviji pt. 3/2020

Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila

Strokovni priročnik:

Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila si naročniki lahko zagotovite s 50 % popustom. Naročilo tukaj.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €