Prednosti pametne kosovne proizvodnje

Pri razvoju pametne proizvodnje se ob vsaki potezi sprašujemo, kakšne prednosti nam bo sprememba prinesla. Prednosti moramo imeti nenehno pred očmi. Pričakovanih prednosti je veliko in veliko je tudi zablod. Poskusimo poiskati bistvo.

V dosedanjih člankih smo prikazali arhitekturo pametne tovarne opisno in s funkcijskimi blokovnimi shemami, kot se kompleksni sistemi opisujejo. Opisali smo tudi poslovne modele v pametni proizvodnji, medtem ko v storitvah in storitvenih službah proizvodnih tovarn nimamo prave digitalizacije z analognimi senzorji, merilniki, vizualizacijo analognih krivulj in njihovo obdelavo … V storitvah navidezno digitalizacijo izvajajo informatiki z nadgradnjami in prenovami informacijskih sistemov. Veliko je komercialne propagande z vseh strani. Težko je ločiti med sistemi tretje in četrte revolucije v kosovni proizvodnji. Proizvodnja tretje revolucije temelji na arhitekturnem konceptu CIM (Computer Integrated Manufacturing) in na organizaciji LEAN (vitka proizvodnja). Vsi podsistemi četrte revolucije so bili že razviti v tretji, vendar vsak zase in bili so tudi precej povezani – integrirani. V četrti revoluciji so sistemi med sabo bolj spojeni v celoto (ne samo povezani – integrirani) in dodana je procesna povratna zveza na vse procese. Poslovni modeli so novi, a ostajajo skupaj s starimi (LEAN) v dinamični povezavi. Ni potrebno, da bi najprej morali vzpostaviti pravo LEAN proizvodnjo, šele potem pa začeli s četrto revolucijo, ker potem ne bi nikoli začeli. Tu razni LEAN svetovalci predvsem skrbijo za svoje posle. Sisteme iz tretje in četrte revolucije je mogoče graditi hkrati, vendar z dvema ločenima ekipama. Če je na katerih mestih res treba dokončati tretjo revolucijo, se ta dokonča skupaj s projekti iz četrte.

Zanimivo je, da so v tretji revoluciji pri gradnji sistemov v kosovni proizvodnji procesno povratno zvezo največkrat izpustili, čeprav so zanjo vedeli. Procesna povratna zveza na izdelkih, orodjih, tehnoloških procesih, strojih, linijah, celicah – otokih, proizvodnji … je ena od najtežjih in najdonosnejših nalog četrte revolucije. Na dogradnji procesnih povratnih zvez revolucija uspe ali pade.

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2019

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €