Izobraževanja s področja e-mobilnosti

Električna mobilnost kot celota (vozila, polnilna infrastruktura) je v svetu, EU in Sloveniji  v porastu. Ključen podatek za razvoj električne mobilnosti je tudi cena baterij, ki pada, medtem ko se domet električnih vozil povečuje. Svetovni trg električnih avtomobilov (ang. BEV  + PHEV ) je v konec leta 2019 presegel 7,2 milijona, kar je za 2,2 milijona več kot leta 2018. Po deležu električnih vozil v prometu prednjači Norveška pred vsemi, sledijo ji Nizozemska, Švedska, Kitajska.

Podobno kot električni avtomobili, je tudi prodaja opreme za napajanje EV (ang. EVSE)  dosegla 7,3 milijone konec leta 2019, kar je za 2,1 milijona več kot leta 2018. Največ – 90% je v svetu inštaliranih privatnih – domačih elektro polnilnih postaj (6,5 milijona), kar kaže, da se večina voznikov zanaša predvsem na polnjenje na zasebnih polnilnih postajah (slika 1). Javnih polnilnih postaj je bilo konec 2019 12 % (862 000) od tega 8% počasnih elektro polnilnih postaj (598 000) in 4% hitrih elektro polnilnih postaj (263 000).

Sprejeta strategija za alternativna goriva predvideva, da bomo ob predvideni rasti vozil že leta 2020  potrebovali 1.200 polnilnic, 2025 že 7.000 in 2030 kar 22.300 polnilnic običajne moči. Sprejet je bil tudi akcijski program za alternativna goriva v prometu, po katerem se bo spodbujala še postavitev javne polnilne infrastrukture v občinskih središčih in večjih krajih v Sloveniji ter polnilne infrastrukture za večstanovanjske zgradbe in v zasebni uporabi.

Pri nadaljnjem pospešavanju procesa razvoja električne mobilosti je ključni korak  vzpostavitev standardov, zlasti glede varnosti vozil in infrastrukture za polnjenje – elektro polnilnih postaj (v nadaljevanju PEV). Ustrezni standardi znatno zmanjšujejo vsa tveganja (tehnologija, elektroenergestki sistemi, obnovljivi viri energije, naložbena, okoljska, …) za zainteresirane strani, ki so bistvena za zagotavljanje virov za prehod na električno mobilnost.

10 ključnih korakov v postopku za postavitev elektro polnilnih postaj:

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 3/2020

Avtor:
mag. Andrej Zorec

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €