Primer uporabe BIM-orodij pri gradnji transformatorske postaje

Za slovensko prakso je uporaben priročnik IZS [19] za pripravo projektne naloge za uvedbo BIM-pristopa za gradnje.

Slovenska družba Bexel Consulting je razvila 3D/4D/5D/6D-BIM-programske rešitve BEXEL Manager in BEXEL CDE, ki se trenutno uporabljajo pri projektih v več kot 70 državah sveta in v skupni vrednosti več kot 300 milijard evrov, tako pri infrastrukturnih objektih (elektrarne, ceste, tuneli, štadioni) kot pri hotelskih in stanovanjskih kompleksih ter tudi pri gradnji transformatorskih postaj.

Predstavljen je primer uporabe BIM [22] pri izvedbi projekta »Dubai Expo 2020 Metro Extension Project« oziroma gradnji treh transformatorskih postaj 2 x 100 MVA, 132/33 kV. V 3D-tehniki je zrisana stavba z vso opremo, in sicer dva transformatorja 100 MVA, GIS-stikališče 132 kV ter srednjenapetostna 33 kV in druga oprema. Sodelovanje z investitorjem je zajemalo upravljanje BIM, razvoj načrta vodenja projekta BIM s standardi in priporočili za modeliranje, razvoj 3D-BIM-modelov in skladnosti z investitorjevimi BIM-standardi in smernicami, ugotavljanje konfliktov pri načrtovanju, oblikovanje natančnih 4D- in 5D-modelov, zbiranje, analiziranje in obdelavo vseh podatkov o napredku gradnje z izdelavo poročil ter končnim 3D-BIM-modelom oziroma PID-om in vso povezano dokumentacijo za obratovanje in vzdrževanje.

Uveljavljanje BIM-modela

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2023

Avtorji:
dr. Viktor Lovrenčić, Veljko Janjić, Primož Vintar, Ana Lovrenčič

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev – v skladu s predpisi in slovenskim standardom SIST EN-50110 – Obveznosti delodajalca in delojemalca za varno delo na električnih inštalacijah in postrojih ter obvezni INTERNI PRAVILNIKI

DELO POD NAPETOSTJO – uspešno izvajanje v praksi na nizki in srednji napetosti – Pridružite se vi ali vaši sodelavci že več kot 500 usposobljenim za delo pod napetostjo (DPN)!

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Novi Pravilnik in Tehnična smernica

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €