Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov v skladu z določili FIDIC

FIDIC je francoski akronim za mednarodno zvezo svetovalnih inženirjev. FIDIC so leta 1913 ustanovila tri nacionalna združenja svetovalnih inženirjev v Evropi. Danes je v FIDIC včlanjenih 81 držav oz. nacionalnih združenj in zasleduje cilj – vzdrževanje visokih etičnih in strokovnih standardov. Publikacije FIDIC vključujejo smernice za svetovalne inženirje, investitorje in mednarodne razvojne agencije, standardne obrazce za pred kvalifikacijske postopke, pogodbene dokumente in pogodbe med naročnikom in svetovalcem.

Splošna določila FIDIC pogodb so se v Sloveniji začela uporabljati na predlog mednarodnih finančnih inštitucij že pred več kot 30 leti (svetovna banka- WB za avtocestni odsek Vrhnika – Postojna ) v zadnjih desetih letih pa se uporabljajo za infrastrukturne projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi EU predvsem iz kohezijskih skladov. Seveda pa je treba splošna določila FIDIC mednarodnih določil še vedno podrediti in prilagoditi veljavni nacionalni zakonodaji in ne zgolj prepisovati členov iz prevedenih vzorcev pogodb.

Obvezna uporaba FIDIC pogodb je v Sloveniji aktualna predvsem pri infrastrukturnih projektih, projektih investiranih s sredstvi Evropske unije, javnih naročilih, … tako morajo FIDIC pogodbe poznati vsi vpleteni oziroma udeleženci v procesu graditve objektov in vodenja investicij (naročniki – investitorji, inženirji, projektanti, izvajalci, delovodje, … )

Določila FIDIC je seveda potrebno izvajati v okviru kogentnih določil veljavne nacionalne zakonodaje, zato je potrebno poznati primerjavo med ureditvijo posameznih inštitutov (npr. sprememba cene) po FIDIC in po veljavni zakonodaji Republike Slovenije.

Več koristnih informacij in pojasnil najdete na strokovni predstavitvi: Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC | Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti | Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

NOVI PRAVILNIK o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in POGODBA o projektiranju

GRADITEV I Vse POGODBE v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov | Implementacija zakonodajnih rešitev v pogodbena razmerja in uporaba Posebnih gradbenih uzanc pri sklepanju pogodb

Vsi upravni in drugi obvezni postopki v procesu graditve objektov v skladu z GZ-1 | UPRAVNI POSTOPKI za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja, INŠPEKCIJSKI POSTOPKI v zvezi z gradnjo in POSTOPKI za pridobitev mnenj, za predhodni preizkus vplivov na okolje in za prijavo pričetka del

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €