Prometna infrastruktura in zaščita pred strelo

Zaščita pred delovanjem strele je pomemben člen pri zaščiti objektov, premoženja in naprav. Pravilno izvedena zaščita zagotavlja tudi neprekinjeno delovanje naprav v primeru udara strele, prav tako preprečuje izpad javne oskrbe in še bi lahko naštevali.

V Sloveniji zaščito pred strelo predpisuje Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele. Pravilnik se v osnovi uporablja pri projektiranju in gradnji stavb ter tudi pri njihovi rekonstrukciji. V svojem 3. členu pa pravilnik še dodatno določa: »(3) Zahteve tega pravilnika se smiselno uporabijo tudi za gradbene inženirske objekte, če predpisi, ki urejajo njihove bistvene zahteve, ne vsebujejo enakovrednih določb glede zaščite pred strelo.« Navedeno pomeni, da ga lahko smiselno uporabimo tudi za zaščito objektov, ki niso stavbe. Na podlagi pravilnika je izdana tehnična smernica TSG-N-003 Zaščita pred delovanjem strele. Če so pri izdelavi zaščite pred delovanjem strele uporabljeni vsi ukrepi, navedeni v tehnični smernici, je zaščita ustrezna.

Vendar pa niso samo stavbe tiste, kjer udar strele lahko povzroči škodo. V sodobnem svetu obstaja veliko drugih objektov, ki niso opredeljeni kot stavbe, pa so kljub temu izpostavljeni udaru strele. Njihova zaščita s pravilnikom ni izrecno zahtevana in zlahka se zgodi, da se na zaščito pred delovanjem strele enostavno pozabi. Tako lahko zaradi udara strele v takšen objekt ali napravo pride do izpada pomembne javne infrastrukture ali kakšne druge škode. Tudi prometna infrastruktura je objekt, za katerega zaščita pred delovanjem strele ni izrecno zahtevana.

Če se opredelimo zgolj na avtocestno omrežje v Sloveniji, lahko ugotovimo, da ima Slovenija trenutno 547,3 km avtocest (vir: Wikipedija), prikazani so na sliki 1. Pri povprečni širini cestišča 30 m znaša površina avtocest v Sloveniji 16,5 km2.

V skladu z novo zakonodajo in standardi smo pripravili tudi strokovno izobraževanje: Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita – Zadnje stanje tehnike

→ Članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2020

Avtor:
Janez Podlipnik, Hermi, d.o.o.

Električne meritve - posodobljena in razširjena izdaja

Vsem naročnikom Elektrotehniške revije nudimo 15 % popust pri naročilu strokovnega priročnika.

Če še niste naročnik to lahko postanete tukaj, priročnik pa lahko naročite tukaj.

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €