Razlogi za sprejetje NOVE ZAKONODAJE o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Republika Slovenija je skladno z evropskim pravnim okvirom zavezana dosegati cilje na področju obnovljivih virov energije (OVE). Cilj do leta 2020 je bil 25 % OVE v končni porabi energije, s sprejemom Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) pa je Slovenija zavezana doseči cilj vsaj 27 % do leta 2030. Ti cilji se bodo s posodobitvijo Direktive o spodbujanju uporabe energije še zviševali.

Evropska komisija v svojih analizah ugotavlja, da so ključne ovire za proizvodnjo električne energije iz OVE v vseh državah članicah praktično enake: v prvi vrsti so izpostavljeni dolgotrajni (večletni) in kompleksni administrativni postopki umeščanja v prostor, pri čemer naj bi se postavitev naprav na pridobivanje električne energije iz OVE prednostno spodbujala na umetnih površinah, kot so strehe, območja prometne infrastrukture, odlagališča odpadkov, industrijska območja, degradirana območja, rudniki, umetna vodna telesa, umetna jezera ipd.

Gre torej za vseevropski problem, ki smo ga dolžni nasloviti tudi v Sloveniji. Zato je bilo nujno potrebno spremeniti zakonodajni in strateški okvir, ki ureja spodbujanje rabe OVE in ta cilj zasleduje tudi nova zakonodaja za lažje umeščanje naprav za učinkovitejši zeleni prehod.

Zakonodaja na področju umeščanja proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije v osnovi na tem področju določa bolj proaktivno vlogo države. Ta bo med drugim vsebovala pripravo akcijskega načrta, v katerem bodo določena prednostna območja umeščanja. Zakon prvič v zgodovini države uzakonja tako imenovane regulativne peskovnike za preizkus novih tehnologij. Več …

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €