Slovenska energetika, kakor jo obravnava Svetovni energetski svet

Svetovni energetski svet je najstarejša svetovna organizacija, ki spremlja energetike sveta ter jih primerja in ocenjuje, kar je pomembno za njihove strateške usmeritve. Slovenski nacionalni komite je aktiven član te organizacije. Analiza svetovnih energetik kaže, da je slovenska energetika med najboljšimi na svetu.

Svetovni energetski svet – najstarejše svetovno združenje na področju energetike

Zamisel za gibanje, ki bi v svetovnem merilu združevalo energetsko misel in obravnavalo razvoj energetike, se je porodila škotskemu poslovnežu Danielu Nicolu Dunlopu takoj po prvi svetovni vojni. Prva konferenca julija 1924, ki jo je pripravil, je obravnavala za takratno povojno gospodarstvo pomembno svetovno vprašanja energije. Ta konferenca je bila prva tovrstna razprava ter podlaga združenju oziroma predhodnica Svetovnega energetskega sveta (WEC – World Energy Council), najstarejšega svetovnega združenja na področju energetike. Članstvo WEC se danes razprostira po vsem svetu, v več kot sto državah pa so vzpostavljeni in aktivni nacionalni komiteji.

Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta

Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC) je član WEC več kakor četrt stoletja. Sodeluje v delu in programih, s katerimi WEC spremlja energetike sveta, jih medsebojno primerja, postavlja globalne kazalnike vrednotenja nacionalnih energetik ter napoveduje rabo energije in razvoj za energetiko potrebnih tehnologij. SNK WEC sodeluje tudi s sorodnimi slovenskimi strokovnimi društvi in združenji, kot sta Energetska zbornica Slovenije in Svet za energetiko pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ter s fakultetami in pristojnimi ministrstvi.

Slovenska energetika v svetovnem merilu

WEC redno pripravlja in objavlja globalno oceno držav glede na njihovo uspešnost pri uresničevanju energetske trajnosti (angl. energy sustainability). Energetsko trajnost tvorijo tri ključne dimenzije:

  • varnost in zanesljivost oskrbe z energijo (angl. energy security),
  • enakopravnost in cenovna dostopnost energije (angl. energy equity) in
  • okoljska trajnost (angl. environmental sustainability),

ki se ocenjujejo iz statističnih in drugih podatkih ter letno ocenijo z World Energy Trilemma Index.

Slovenija dosega v globalnem merilu odlične rezultate. V letu 2018 smo v skupnem seštevku ključnih kazalnikov (energetska varnost, dostopnost energije in okoljska trajnost) med 125 državami dosegli 6. mesto (skupna ocena AAB). Na področju zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z energijo smo se globalno uvrstili na 2. mesto, takoj za Dansko. Najuspešnejših deset držav v ocenjevanju energetske trilemme za leto 2018: 1. Danska, 2. Švica, 3. Švedska, 4. Nizozemska, 5. Velika Britanija, 6. Slovenija, 7. Nemčija, 8. Nova Zelandija, 9. Norveška in 10. Francija.

→ Članek je bil objavljen v Elektrotehniški reviji številka 2/2019

Elektrotehniška revija

Naročilo revije:
Enoletna naročnina: 29,70 €
Enoletna naročnina za študente in dijake: 19,80 €